NOVETAT! – AJUT DE 300 € PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

Es lliuraran 300 € per autònom resident a Barcelona, pagament únic, compatible amb altres prestacions.

Requisits

  • Només registrats al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)
  • Només empadronats a la ciutat de Barcelona, prèvia publicació de la convocatòria
  • Només si s’ha concedit la prestació extrodinària de l’Estat Espanyol (-75% facturació o tancament)

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Mail i telèfon de contacte
  • Justificant dels ingressos (nòmines i/o model 130/131)
  • Justificant de les despeses (tickets i/o factures)
  • IBAN (número de compte bancari)

 Sol·licitud

  • A partir del 20/05/2020 fins el 30/09/2020 o exhaurir el pressupost de 5 milions d’euros
  • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa i es pagarà per transferència

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost es de 30 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

 

Sant Cugat a 19 de mayo 2020