NOVETAT!! – PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19

Es lliuraran 200 € per UNITAT FAMILIAR en pagament únic per facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics; compatible amb altres prestacions públiques i/o privades.

Requisits

 • Només majors de 18 anys, empadronats a Catalunya; 200 € per unitat familiar legalment establerta.
 • Només per treballadors per compte propi o aliè amb reducció dràstica i involuntària dels ingressos.
 • Només si es tenen familiars a càrrec en el mateix habitatge .
 • Només si la mitjana dels ingressos de la unitat familiar són inferiors a 2.098,37 € bruts (mitjana de març i abril).

Supòsits

 • ERTO per força major.
 • ERTO per causes econòmiques, tècniques i de producció.
 • ERTO per fixes discontínues.
 • Extinció del contracte de treball.
 • Suspensió o reducció de l’activitat econòmica pròpia.

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Mail i telèfon de contacte.
 • Justificant dels ingressos (nòmines i/o model 130/131).
 • Justificant de les despeses (tickets i/o factures).
 • IBAN (número de compte bancari).

Sol·licitud

 • A partir del 30/04/2020 fins exhaurir el pressupost de 20 milions d’euros.
 • Per via telemàtica, es resoldrà en termini de 7 dies hàbils i es pagarà per transferència en els 7 següents.

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost es de 30 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

 

Sant Cugat a 30 d’abril 2020