RD LLEI DE MESURES DE IGUALTAT, EL PERMÍS DE PATERNITAT S’AMPLIA A VUIT SETMANES A PARTIR DE L’1 D’ABRIL DEL  2019.

 

. Dit Reial Decret inclou la ampliació del permís de Paternitat.

El RD estableix el permís com ha obligatori per al progenitor deferent a la mare Biològica.

. Aquest permís està previst que en el 2021 s’equipari  al de la Mare Biològica, es a dir, que els dos progenitors gaudeixin del mateix temps de permís, el qual es dirà PERMIS DE NAIXAMENT. 

. A partir del l’1 D’abril el progenitor diferent a la Mare Biològica deurà gaudir de 6 setmanes obligatòries immediatament després del naixement o adopció i les 2 restants fins que el nedo faci 1 any.

. Les 6 primeres setmanes gaudiran a jornada complerta, i les 10 restants podran exercí la jornada parcial.

. El naixement suspendrà el contracte de treball del progenitor diferent de la Mare Biològica durant 16 setmanes, de las quals seran obligatòries les 6 setmanes ininterrompudes  immediatament posteriors al part.

. L’equiparació d’aquest permís, que actualment es de 5 setmanes, es durà a terme progressivament de la següent manera;

. En el 2019, serà de 8 setmanes.

. En el 2020 pujarà a 12 setmanes.

. I ja en el 2021 arribarà a les 16 setmanes, la mateixa     durada que el permís de Maternitat.

. S’estableixen els termes de igualtat, transferibilitat i remuneració al 100%.