L’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Els principals camps de treballs es detallen a continuació:

 • Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada)
 • Comptabilitat de costos
 • Controls pressupostos
 • Anàlisis econòmiques i financeres
 • Anàlisi de balanços
 • Conciliacions bancàries
 • Tràmits censals d’Hisenda
 • Impost d’Activitats Econòmiques
 • IRPF anual (Model 100/ Model 102)
 • Retencions de lloguers (Model 115/ Model 180)
 • Retencions y pagaments a sobre rendimients capital mobiliari (Model 123/ Model 193)
 • Pagament a Compte activitats empresarials (Model 130)
 • Declaració informativa donacions (Model 182)
 • Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184)
 • Impost Societats (Model 200)
 • Comptes anuals. Memòries i informes
 • Pagament Compte Societats (Model 202)
 • IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150)
 • Declaració operacions vinculades (Model 232)
 • Declaració informativa de despeses de guarderia (Model 233)
 • Impost Sobre Valor Afegit (Model 303/ Model 309/ Model 390)
 • Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347)
 • Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349)
 • Règim especial del comerç electrònic (Model 369)
 • Patrimoni (Model 714)
 • Declaració informativa relació de béns a l’extranger (Model 720)
 • Taxes establiment turístic (Model 950)
 • Models específics

Tramit Sant Cugat, S.L.

CIF: B67138685

C. Martorell, 8, 08172 Sant Cugat del Vallès

De dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 19 h,
divendres de 9 h a 15 h.

938 205 373

administracio@tramitserveis.cat


  El teu projecte és el nostre repte

  CONTACTA’NS