Àrea gestions administratives

L’àrea de gestions administratives ofereix un ampli ventall de serveis, relacionats amb molts àmbits de gestió, davant de les diferents administracions, tant locals, autonòmiques com estatals.
Així tenim:

Generalitat de Catalunya

 • Prestacions econòmiques per les famílies amb fills al seu càrrec
 • Confirmació de la pre-sol·licitud de prestació econòmica
 • Sol·licitud o renovació del títol de família nombrosa

Trànsit

 • Conductors
 • Modificacions per canvi de domicili
 • Duplicats
 • Prorrogues de permisos de conduir
 • Vehicles
 • Baixes definitives i temporals
 • Transmissions
 • Duplicats i renovacions
 • Matriculacions

Tràmits Ajuntaments

 • Duplicats
 • Aplaçaments

Hisenda

 • Sol·licitud de certificacions contractistes, transports, contractes,…
 • Duplicats d’impostos presentats
 • Negociació d’aplaçaments