L’àrea de gestió laboral ofereix un assessorament íntegre i una gestió professional en totes les qüestions relacionades amb l’àmbit laboral.

 • Alta d’empreses i treballadors a la Seguretat Social
 • Contractació laboral, assessorament i precontractes
 • Alta i baixa d’autònoms
 • Confecció nòmines i Assegurances Socials
 • Actualitzacions salarials en funció del conveni pertinent
 • Assistència a conciliacions i judicis de l’àmbit social
 • Acomiadaments
 • Assessorament sobre la llei de prevenció de riscos laborals
 • Sol·licitud de prestacions del règim general i autònom de la Seguretat Social
 • Comunicació d’obertura centre de treball en la Generalitat
 • Legalització llibre visites
 • Gestió d’embargaments
 • Convenis, revisions i actualitzacions
 • Tramitació de la incapacitat temporal o permanent
 • Tramitació i ajudes del permís de maternitat
 • Gran invalidesa
 • Càlcul i tramitació de jubilacions
 • Gestió i capitalització de l’atur
 • Protecció per mort i supervivència
 • Pensió de viduïtat i d’orfandat
 • Negociacions i fraccionaments de deutes amb Tresoreria
 • Amonestacions i sancions
 • ERTO i pròrrogues
 • Informes i gestions de vida laboral
 • Contractació i acomiadaments de treballadores de la llar

Laboral-jurídic:

 • Sol·licitud i tramitació d’expedients i permisos inicials d’estrangeria
 • Resolució judicial d’acomiadaments
 • Assessorament jurídic-laboral

Tramit Sant Cugat, S.L.

CIF: B67138685

C. Martorell, 8, 08172 Sant Cugat del Vallès

De dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 19 h,
divendres de 9 h a 15 h.

938 205 373

administracio@tramitserveis.cat


  El teu projecte és el nostre repte

  CONTACTA’NS