PRESTACIÓ DE FINS A 1.500€ PER A RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA

Es lliurarà un ajut de fins a 1.500€ per a despeses subvencionables en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa obligades al tancament des del 15/10/2020.

Requisits

 • Inscripció al IAE dels sectors d’activitat de restauració o centres d’estètica
 • Obligació al tancament des del 15/10/2020 segons la Resolució SLT/2546/2020
 • Conservar els justificants de despeses durant un període de 5 anys
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Documentació necessària

 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment
 • Declaració responsable
 • Pressupost de les despeses
 • Memòria econòmica justificativa
 • IBAN (número de compte bancari)

Despeses subvencionables

 • Lloguers
 • Compres de mercaderies
 • Inversions en venda on-line

Despeses NO subvencionables

 • Sous i salaris.
 • Amortitzacions i rentings.
 • Qualsevol despesa de caràcter intern

Sol·licitud

 • Des del 28/10/20 fins 15 dies naturals o exhaurir el pressupost de 40 milions d’euros.
 • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa i es pagarà per transferència

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost es de 100 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat a 27 d’octubre de 2020