PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA de 661’08€ PELS AUTÒNOMS DE TEMPORADA

NOMÉS PER A AUTÒNOMS QUE NO HAN ESTAT D’ALTA DES DEL 01/03/2020

 

Es lliurarà el 70% de la base reguladora mínima de cotizació, és a dir, 661’08€ (70% de 944’40€)

 

Requisits

 • Haver estat d’alta d’autònoms mínim 5 mesos entre març i octubre de 2018 i de 2019
 • No haver treballat per a tercers més de 120 dies entre el 01/03/2018 i el 01/03/2020
 • No haver estat d’alta d’autònoms entre març i juny de 2020
 • No haver rebut prestacions de la Seguretat Social entre gener i juny de 2020 incompatibles
 • No haver obtingut durant el 2020 rendiments superiors a 23.275€
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social

 

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Mail i telèfon de contacte.
 • Justificant dels ingressos (nòmines, declaració renda del 2019, model 390 del 2019).
 • IBAN (número de compte bancari).
 • Certificat digital

 

Sol·licitud

 • A partir del 01/06/2020 fins el 31/10/2020.
 • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa i es pagarà per transferència

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost és de 100 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

 

Sant Cugat a 23 de julio 2020