PLA D’OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS A CATALUNYA