Últimas novedades

INVALIDEZ, INCAPACIDAD Y DISCAPACIDAD

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Invalidez, incapacidad y discapacidad

¿Qué diferencias hay entre Invalidez e Incapacidad y Discapacidad?  La incapacidad es una pensión que se otorga por no poder trabajar debido a una patología o lesión, mientras que la discapacidad es el reconocimiento de una deficiència física, psíquica o sensorial.  Què és la Invalidesa i Incapacitat?  La incapacitat o invalidesa reflecteix la situació en què es troba una persona a nivell físic o psicològic, com a conseqüència d’una malaltia o accident, i que afecta directament o indirectament el desenvolupament de la seva vida normal, de manera temporal o permanent. On i com es tramita la prestació per invalidesa i incapacitat?  Es tramita a l’INSS, mitjançant una sol·licitud telemàtica o de forma presencial, la qual tenen un termini de 3 mesos per contestar. Tipus de prestacions per Invalidesa i Incapacitat  Incapacitat permanent parcial  És aquella, que no assoleix el grau total, sinó que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment laboral, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals del seu lloc de treball.  Aquest grau d’incapacitat permanent és l’únic que no és vitalici.  Si l’INSS concedeix la incapacitat permanent parcial, abonarà una indemnització única corresponent a la suma de 24 bases reguladores. Incapacitat permanent total  Es concedeix quan la persona treballadora no pot exercir la professió habitual.  La quantia de la prestació és del 55% (o 75% si té 55 anys o més) de la seva base reguladora i és una pensió vitalícia i podrà treballar en qualsevol professió excepte en l’habitual. Incapacitat permanent absoluta  És aquella que inhabilita completament el treballador per a la realització de qualsevol professió o ofici.  Li correspon una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora anual. Gran Invalidesa  La gran invalidesa és el grau màxim d’incapacitat permanent, i equival a una pensió vitalícia del 100% a més d’un complement econòmic per remunerar una tercera persona que assisteixi a l’incapacitat en allò que s’anomena les Activitats de la Vida Diària (AVD). Què és la Discapacitat?  La discapacitat és la restricció o absència, per motius físics, sensorials o psicològics, de la capacitat de realitzar una activitat en la forma considerada normal per a un ésser humà. A partir de quants graus es reconeix una discapacitat legalment? Cal tenir un grau de discapacitat que arribi al mínim al 33% o superior. Graus de discapacitat: *GRAU 1  Discapacitat nul·la 0%.  La persona pot tenir símptomes, signes o seqüeles d’un accident o malaltia, però no hi ha cap dificultat per a les AVD  *GRAU 2  Discapacitat lleu 1 al 24%  Apareixen algunes dificultats per a les AVD, però totes es poden realitzar.  Es mantenen els signes, símptomes o seqüeles.  *GRAU 3  Discapacitat moderada, acompanyada de signes, símptomes o seqüeles de l’accident o la malaltia 25 al 49%  Disminució important de la capacitat per realitzar les ÇAVD m, però, pot realitzar les tasques d’autocura.  *GRAU 4  Discapacitat greu 50 al 70%  Afecta les AVD fins i tot les d’autocura  *GRAU 5  Discapacitat molt greu o permanent igual o major al 75%  Impossibilitat de fer les AVD. On i com es tramita la prestació per discapacitat?  Es tramita a través del Departament de Benestar Social i Família, mitjançant una sol·licitud telemàtica o presencial. Tenen un termini màxim de 3 mesos per contestar. El reconeixement del grau de la discapacitat té efectes des de la data de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què s’emeti la resolució i té validesa a tot l’Estat Espanyol.  Cal tenir un grau de discapacitat que arribi al mínim al 33% o superior. Quins avantatges té obtenir la prestació per discapacitat? 

 • Certificats d’aptitud física per al treball. 
 • Dictamen per accedir a la reserva de places per a persones amb discapacitat de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.
 • Obtenció de la targeta daparcament per a vehicles que condueixin/traslladin persones amb discapacitat amb dificultats de mobilitat. 
 • Reducció de l’IVA a la matriculació de vehicles. 
 • Desgravació de la quantia establerta als efectes de la declaració de renda. 
 • Sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la compra. 
 • Ingrés a residències, centres de dia, assistència al servei de teràpia ocupacional.

Podeu obtenir més informació als equips d’orientació laboral i als Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD). També a les Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament ia les Oficines d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 16 de setembre de 2022

TU PROYECTO ES NUESTRO RETO

Llama al 938 205 373, escribe un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o realiza tu consulta en el siguiente formulario:  He leído y acepto la Política de Privacidad

  Últimas novedades

  Posts relacionados

  NUEVA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

  NUEVA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

  El BOE de 25 de mayo 2023 ha publicado la ley 12/2023, de 24 de mayo, la nueva ley por el derecho de la vivienda Este nuevo régimen entrara en vigor el 1 de enero de 2024. NOVEDADES DE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Esta ley busca establecer una regulación...

  NUEVAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR 2023

  NUEVAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR 2023

  El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (publicado en el BOE de 29 de junio) MEDIDAS CONCILIACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL Las principales novedades que entrarán en vigor el 30 de junio serán las siguientes: NOVEDADES DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR:...

  SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO EN 2023

  SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO EN 2023

  El Consejo de ministros ha aprobado el 14 de febrero de 2023 la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 8%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Quiere decir que todos los trabajadores que cobren por debajo ese salario a jornada completa,...