Ultimes novetats

FISCALITAT: AFECTACIÓ DELS ERTES EN L’IRPF DE 2020

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FISCALITAT: AFECTACIÓ DELS ERTES EN L’IRPF DE 2020

Totes aquelles persones treballadores que s’hagin vist afectades per un ERTE hauran de tenir en compte les conseqüències fiscals que aquesta situació extraordinària derivada del coronavirus pugui tenir en la seva declaració de la Renda de l’exercici 2020, la que es presentarà entre abril i juny del pròxim any 2021.

La Direcció General de Tributs (Consulta Vinculant V1378-17, de 2 de juny de 2017) ha establert el següent criteri: en cas de persones treballadores afectades per un ERTE que hagin percebut prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), ens trobem en presència de dos pagadors diferents: l’empresa on es treballa i el SEPE (organisme autònom de l’Administració General de l’Estat).

 

El fet de tenir 2 pagadors implica diverses conseqüències:

1.- Obligació de presentar la declaració de la Renda 2020:

Segons l’article 96 de la Llei de l’IRPF, les persones treballadores que ingressin menys de 22.000 euros a l’any no tenen obligació de presentar la declaració de la Renda, però si tenen dos pagadors aquest límit baixa a 14.000 euros -en el cas que les rendes del segon pagador siguin de més de 1.500 euros a l’any-.

En conclusió, les persones incloses en un ERTE tindran 2 pagadors a l’efecte de la seva Declaració de la Renda en 2021, havent de comprovar per tant si estan obligats a presentar-la o no, la qual cosa succeirà si els seus ingressos sumen 14.000 euros anuals i el segon pagador supera els 1.500 euros.
També pot succeir que l’empleat hagi estat més temps en un ERTE que treballant per a la seva empresa. En aquest cas, de conformitat amb l’art. 96.3.a) de la Llei d’IRPF, els pagadors es determinen “per ordre de quantia”, sent el SEPE el primer pagador i l’empresa el segon pagador. Novament, si la suma de les quantitats percebudes del segon pagador (en aquest cas, l’empresa) supera els 1.500 euros, el contribuent estarà obligat a presentar la declaració de la Renda l’any vinent.

2.- Rendes NO exemptes:

Les prestacions per desocupació cobrades del SEPE durant el 2020 per estar inclosa la persona treballadora en un ERTE no estan exemptes de tributació en l’IRPF. L’art. 17.1.b) de la Llei d’IRPF és clar en incloure “les prestacions per desocupació” com a rendiments íntegres del treball, i, per tant, els ingressos del SEPE pel ERTE tributen igual que els salaris i sous.

3.- El problema de les retencions:

Les prestacions per desocupació -com a rendes de treball estan sotmeses a retenció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Quina és la retenció practicada pel SEPE en la prestació per desocupació del ERTE per IRPF?

No existeix un percentatge fix, el percentatge de retenció es calcula en funció de les rendes i ingressos totals del treballador al llarg de l’any i de determinades circumstàncies personals i familiars (fills, rendes, etc.)

Quant esta retenint el SEPE pel ERTE?

En tractar-se de quantitats reduïdes, el SEPE està seguint dos criteris diferents:

A) Retenció 0%: en alguns casos, el SEPE no practica retencions a la prestació per desocupació.

B) Retenció 2%: en altres casos, el SEPE practica la retenció mínima del 2% a la prestació per desocupació, prevista en l’article 86.2 del Reglament d’IRPF.

A efectes pràctics, aquesta escassa o nul·la retenció aplicada pel SEPE, es reflectirà en la declaració de la Renda a presentar en 2021, ja que el resultat (a retornar o a pagar) depèn de les retencions. És a dir, les retencions d’IRPF funcionen com un “avançament” o una “bestreta” a Hisenda, a compte del pagament de l’impost. En el cas dels ERTES, com les retencions estan sent mínimes o nul·les, és probable que el resultat de la Renda 2020 sigui positiu, a pagar. La regla és senzilla: “quant menor és la retenció, major serà la quantitat a pagar en Renda”.

Per a solucionar aquesta situació, el treballador pot sol·licitar un increment de la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre la prestació per desocupació. Ha de sol·licitar-se per escrit cinc dies abans d’acabar el mes anterior al cobrament de la nòmina. El nou tipus s’aplicarà fins a final d’any mentre no renunciï per escrit o sol·liciti un nou tipus superior.

DEDUCCIÓ AUTONÒMICA – CATALUNYA (APROVAT EL 3/11/2020 )

Decret llei, que introdueix una nova deducció autonòmica en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a la qual podran acollir-se les persones amb rendes d’entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals i més d’un pagador.

Serà una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l’autonòmica quan aquesta diferència resulti positiva.

Cal tenir en compte que aquesta deducció per a pal·liar l’efecte dels Ertes no evita que moltes persones que no feien la declaració d’IRPF anualment hauran de realitzar-la en l’exercici 2020.

 

Si necesSita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...