Gestoria Administrativa a Sant Cugat

gestoría gestiones administrativas sant cugat

Gestoria administrativa a Sant Cugat: L’àrea de gestions administratives ofereix un ampli ventall de serveis, relacionats amb molts àmbits de gestió, davant de les diferents administracions, tant locals, autonòmiques com estatals.
Així tenim:

Generalitat de Catalunya

 • Prestacions econòmiques per les famílies amb fills a càrrec
 • Ajuts econòmics per naixement
 • Ajut de l’Agència Tributària a famílies nombroses, fill o filla a càrrec amb discapacitat o monoparental amb dos fills o filles
 • Prestació econòmica per part múltiple
 • Prestació econòmica per naixement en famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares o pares amb discapacitat
 • Sol·licitud o renovació del títol de família nombrosa / monoparental
 • Liquidacions ITP, AJD, OS (Model 600)
 • Inscripcions i tràmits al Registre de la Propietat

  Tràmits Ajuntament / Diputació

  • Certificats d’empadronament
  • Certificats de convivència
  • Ajornaments d’impostos municipals
  • Càlcul i liquidació de plusvàlua
  • Sol·licitud d’ajuts

   Hisenda

   • Sol·licitud de certificats contractistes, transports, contractes,…
   • Duplicats d’impostos presentats
   • Tramitacions d’aplaçaments

   Oficina de Verificació Presencial (OVP) – Certificats Digitals
   TRÀMIT SANT CUGAT S.L. és una empresa acreditada per actuar com OFICINA DE VERIFICACIÓ PRESENCIAL (OVP) (acreditada per l’ANF Autoridad de Certificación).

   Per tant, podem oferir els serveis D’OBTENCIÓ, REVOCACIÓ I RENOVACIÓ, haurà de passar per les nostres oficines i acreditar la seva identitat amb el DNI o NIE.

   • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES FÍSIQUES (PARTICULARS I AUTÒNOMS)
   • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES JURÍDIQUES
   • CERTIFICAT DIGITAL D’ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA (COMUNITATS DE BÉNS I DE PROPIETARIS, CLUBS ESPORTIUS I ASSOCIACIONS)

   Què és un certificat digital?

   És un document digital que conté les nostres dades identificatives que estan autentificades per un organisme oficial. El certificat digital és un document que confirma la nostra identitat a internet i és obligatori per poder consultar i realitzar tràmits amb l’administració pública.

   Qui està obligat a tenir-ho?

   • Els qui representin a alguna persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

   Voluntàriament, és pràctic i útil de disposar del mateix  per tots ciutadans espanyols.

   Per a què serveix?

   • Presentar i liquidar impostos
   • Presentar recursos i reclamacions davant  autoritats estatals
   • Omplir dades de cens
   • Consultar i inscriure en el padró municipal
   • Consultar multes i sancions
   • Consultar i sol·licitar subvencions
   • Consultar per assignacions de col·legis electorals
   • Sol·licitar informes laborals
   • Firmar electrònicament documents i models oficials

   UNA NOVA MANERA RÀPIDA I MOLT EFICAÇ PER PODER OBTENIR EL TEU CERTIFICAT DIGITAL

   EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

   Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
   administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:    He llegit i accepto la Política de Privacitat