Gestoria Comptable i Fiscal a Sant Cugat

gestoría contable fiscal sant cugat

Gestoría comptable i fiscal a Sant Cugat: L’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Els principals camps de treballs es detallen a continuació:

Gestoria comptable

 

 • Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • Comptabilitat SDE (estimació directa simplificada)
 • Comptabilitat de costos
 • Controls pressupostaris i de cash Flow
 • Anàlisi econòmic i financer
 • Anàlisi i interpretació de balanços
 • Conciliacions bancàries
 • Tràmits censals d’Hisenda
 • Comptabilitat de Fundacions, Associacions sense ànim de lucre (especialistes en Clubs esportius i altres Associacions Socials)
 • Assessorament de finances particulars i empresarials
 • Càlcul de ràtios financeres i econòmiques

Gestoria fiscal

 

 • IRPF anual (Model 100/ Model 102)
 • Retencions de lloguers (Model 115/ Model 180)
 • Retencions y pagaments a sobre rendiments capital mobiliari (Model 123/ Model 193)
 • Pagament a Compte activitats empresarials (Model 130)
 • Declaració informativa donacions (Model 182)
 • Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184)
 • Impost Societats (Model 200)
 • Comptes anuals. Memòries i informes
 • Pagament Compte Societats (Model 202)
 • IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150)
 • Declaració operacions vinculades (Model 232)
 • Declaració informativa de despeses de guarderia (Model 233)
 • Impost Sobre Valor Afegit (Model 303/ Model 309/ Model 390)
 • Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347)
 • Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349)
 • Règim especial del comerç electrònic (Model 369)
 • Patrimoni (Model 714)
 • Declaració informativa relació de béns a l’estranger (Model 720)
 • Taxes establiment turístic (Model 950)
 • Models específics
 • Liquidació de Donacions i Successions
 • Inspeccions d’Hisenda estatals i autonòmiques
 • Impost d’Activitats Econòmiques

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat