Ultimes novetats

NOVETAT – AJUT PER AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AJUT PER AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA CRISI PROVOCADA PER LA COVID-19

Es lliurarà un ajut per a despeses subvencionables de l’activitat del sector turístic.

 

Beneficiats

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

                Activitats incloses

 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

 

Requisits

 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) el 14 de març de 2020.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • No haver estat sancionat per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.
 • En el cas d’empreses, no estar en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014), en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • Tots els establiments i les empreses han de disposar de l’habilitació corresponent per exercir l’activitat a data de 14 de març de 2020.
 • Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

Quantia

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats: 2.000 €.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges i establiments i activitats d’interès turístic:
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000 €.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000 €.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000 €.
 • Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic:
 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000 €.
 • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000 €.

 

Sol·licitud

 • Des del 26 de novembre a les 9h00 fins a les fins a les 14h del dia 30/12/2020
 • Via telemàtica

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 25 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...