Ultimes novetats

FISCALITAT I TRIBUTACIÓ DEL BITCOIN I CRIPTOMONEDES: CONSEQÜÈNCIES EN L’IRPF

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FISCALITAT I TRIBUTACIÓ DEL BITCOIN I CRIPTOMONEDES

 

Abans de començar l’ànalisi de la tributació de les criptomonedes, cal tenir en compte que la Unió Europea considera bitcoin com un mitjà de pagament i no com un valor financer.

Aquesta consideració tindrà importants conseqüències a l’hora d’analitzar la tributació en els diferents impostos.

 

La tributació del bitcoin i criptomonedes en l’IRPF

La majoria de les persones físiques inverteixen amb l’objectiu d’obtenir rendiments en la venda de bitcoins i altres criptomoenedes, i les diferències que s’obtenen entre l’adquisicio i la transmissió s’han de declarar en l’IRPF, en l’apartat de guanys i pèrdues patrimonials.

En aquesta mateixa línia, les pèrdues i els guanys patrimonials s’han d’integrar en la base imposable de l’estalvi.

En aquest sentit, es sumaràn a la resta de guanys i pèrdues patrimonials, com les obtingudes per la venda d’accions, fons d’inversió, etc.

 

Què passa amb les pèrdues?

 

Quan el saldo de les transmissions patrimonials és negatiu, es pot compensar amb el saldo positiu.

Si el saldo de la transmissió és negatiu, el seu import es podrà compensar amb el saldo positiu d’un altre component de la base imposable de l’estalvi, tot i que amb certs límits. En concret, amb posterioritat a la reforma, el percentatge de compensació de pèrdues patrimonials és del 25%.

D’aquesta manera, ho podriem resumir dient que els rendiments del capital mobiliari es compensen entre si i si queda el salgo negatiu, es pot comepnsar el 25% d’aquest saldo amb els guanys patrimonials, i la resta en 4 anys.

 

Cal practicar retencions en els guanys?

En la pràctica de les plataformes de compravenda i els moneders virtuals haurien de practicar una retenció del 19% sobre els guanys obtinguts amb la venda de criptomonedes, tot i que moltes d’elles no ho fan. Això no vol dir que els guanys no siguin objecte d’impostos, si no que s’haurien adelantat part d’aquests a Hisenda.

 

Venc però no trec els diners del moneder virtual: he de pagar impostos? 

Si no es treuen els diners virtuals, des de el punt de vista fiscal, aquestes monedes no tenen cap valor real fins que es converteixin en divisa nacional, és a dir, en euros. Això vol dir que si no es converteixen els bitcoins i/o criptomonedes a euros, no s’haurà de tributar per ells en l’IRPF.

 

I si es canvia el bitcoin o una altre criptomoneda a moneda virtual? 

Aquest cas és diferent, ja que aleshores sí que caldria tributar si existeix un guany, ja que es produeix una alteració patrimonial. Es produeixen dues operacions:

  1. Transmissió de la primera criptomoneda
  2. Adquisició d’una nova criptomoneda

Caldrà tenir en compte el valor pel que es va adquirir la primera moneda virtual i el valor de la venda d’aquesta moneda abans d’adquirir la següent, per a conèixer el guany patrimonial generat.

Aquesta diferència que es generi tributarà com a guany patrimonial, tal i com s’ha indicat anteriorment.

 

Bitcoins i criptomonedes en l’Impost sobre el Patrimoni

En aquest aspecte hi ha menys dubtes, s’han d’incloure els bitcoins en la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, juntament amb la resta de béns dels que sigui titular a data de 31 de desembre de cada any.

En cas que no es superi el mínim exempt d’aquest impost no s’hauran de declarar els bitcoins o criptomonedes per les persones físiques.

 

El model 720 o declaració sobre béns i drets situats a l’estranger

La presentació del model 720 és una obligació tributària de caràcter informatiu que té com objectiu la declaració de la informació respecte de béns i drets de contingut ecnoòmic situats o gestionats a l’estranger.

Si els bitcoins o criptomonedes els tens en un wallet en el teu ordinador i Smartphone, s’entén que estan a Espanya, i no existeix la obligació.

Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que iniciarà ara el seu tràmit parlamentari.

Finalment, en l’article 11.22 del mateix s’incorpora de forma expressa la obligació de declarar les criptomonedes en el model 720: “Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger.

 

Si necesita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 22 de febrer de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...