Ultimes novetats

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021: QUINES DATES S’HAN DE TENIR EN COMPTE?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

A continuació es mostren les dades destacades del calendari fiscal per a l’any 2021:

 

20-01-2021 Fins al 20 de gener:

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

 

01-02-2021 Fins a l’1 de febrer

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en Institucions d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

22-02-2021 Fins al 22 de febrer

 • Renda i Societats
 • Número d’identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Imposades especials de fabricació
 • Imposat especial sobre l’electricitat
 • Imposats mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

01-03-2021 Fins a l’1 de març

 • IVA
 • Impost de societats
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d’operacions amb tercers

22-03-2021 Fins al 22 de març

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-03-2021 Fins al 30 de març

 • IVA
 • Imposats mediambientals

31-03-2021 Fins al 31 de març

 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Declaració informativa sobre béns i drets en l’estranger
 • Impost sobre hidrocarburs

07-04-2021 Des del 7 d’abril fins al 30 de juny

 • Renda i Patrimoni

20-04-2021 Fins al 20 d’abril

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-04-2021 Fins al 30 d’abril

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Número d’Identificació Fiscal
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

06-05-2021 Des del 6 de maig al 30 de juny

 • Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

20-05-2021 Fins al 20 de maig

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

 

31-05-2021 Fins al 31 de maig

 • IVA
 • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 

02-06-2021 Des del 2 de juny al 30 de juny

 • Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

  21-06-2021 Fins al 21 de juny

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

 

25-06-2021 Fins al 25 de juny

 • Renda i Patrimoni

 

30-06-2021 Fins al 30 de juny

 • Renda i Patrimoni
 • IVA
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent

20-07-2021 Fins al 20 de juliol

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

26-07-2021 Fins al 26 de juliol

 • Impost de societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració tributària
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost de societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

30-07-2021 Fins al 30 de juliol

 • IVA

 

02-08-2021 Fins al 2 d’agost

 • Número d’Identificació Fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 

20-08-2021 Fins al 20 d’agost

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Imposats Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-08-2021 Fins al 30 d’agost

 • IVA

 

20-09-2021 Fins al 20 de setembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-09-2021 Fins al 30 de setembre

 • IVA

 

20-10-2021 Fins al 20 d’octubre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

02-11-2021 Fins al 2 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Número d’Identificació Fiscal
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
 • Compte Corrent Tributària

05-11-2021 Fins al 5 de novembre

 • Renda

22-11-2021 Fins al 22 de novembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-11-2021 Fins al 30 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Impostos Mediambientals

20-12-2021 Fins al 20 de desembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-12-2021 Fins al 30 de desembre

 • IVA

  31-12-2021 Fins al 31 de desembre

 • Renda
 • IVA

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 04 de gener de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...