Ultimes novetats

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021: QUINES DATES S’HAN DE TENIR EN COMPTE?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

A continuació es mostren les dades destacades del calendari fiscal per a l’any 2021:

 

20-01-2021 Fins al 20 de gener:

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

 

01-02-2021 Fins a l’1 de febrer

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en Institucions d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

22-02-2021 Fins al 22 de febrer

 • Renda i Societats
 • Número d’identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Imposades especials de fabricació
 • Imposat especial sobre l’electricitat
 • Imposats mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

01-03-2021 Fins a l’1 de març

 • IVA
 • Impost de societats
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d’operacions amb tercers

22-03-2021 Fins al 22 de març

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-03-2021 Fins al 30 de març

 • IVA
 • Imposats mediambientals

31-03-2021 Fins al 31 de març

 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Declaració informativa sobre béns i drets en l’estranger
 • Impost sobre hidrocarburs

07-04-2021 Des del 7 d’abril fins al 30 de juny

 • Renda i Patrimoni

20-04-2021 Fins al 20 d’abril

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-04-2021 Fins al 30 d’abril

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Número d’Identificació Fiscal
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

06-05-2021 Des del 6 de maig al 30 de juny

 • Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

20-05-2021 Fins al 20 de maig

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

 

31-05-2021 Fins al 31 de maig

 • IVA
 • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 

02-06-2021 Des del 2 de juny al 30 de juny

 • Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

  21-06-2021 Fins al 21 de juny

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

 

25-06-2021 Fins al 25 de juny

 • Renda i Patrimoni

 

30-06-2021 Fins al 30 de juny

 • Renda i Patrimoni
 • IVA
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent

20-07-2021 Fins al 20 de juliol

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

26-07-2021 Fins al 26 de juliol

 • Impost de societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració tributària
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost de societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

30-07-2021 Fins al 30 de juliol

 • IVA

 

02-08-2021 Fins al 2 d’agost

 • Número d’Identificació Fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 

20-08-2021 Fins al 20 d’agost

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Imposats Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-08-2021 Fins al 30 d’agost

 • IVA

 

20-09-2021 Fins al 20 de setembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-09-2021 Fins al 30 de setembre

 • IVA

 

20-10-2021 Fins al 20 d’octubre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

02-11-2021 Fins al 2 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics
 • Número d’Identificació Fiscal
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
 • Compte Corrent Tributària

05-11-2021 Fins al 5 de novembre

 • Renda

22-11-2021 Fins al 22 de novembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-11-2021 Fins al 30 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Impostos Mediambientals

20-12-2021 Fins al 20 de desembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Imposades Especials de Fabricació
 • Imposat Especial sobre l’Electricitat
 • Imposats Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-12-2021 Fins al 30 de desembre

 • IVA

  31-12-2021 Fins al 31 de desembre

 • Renda
 • IVA

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 04 de gener de 2021

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Ultimes novetats

  Posts relacionats

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  El Consell de ministres ha aprovat el 14 de febrer de 2023 la pujada del Salari Mínim Interprofessional en un 8%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. Vol dir que tots els treballadors que cobrin per sota aquest salari a jornada completa, se li haurà...