Ultimes novetats

Calendari Fiscal 2020

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Calendari general del contribuent 2020

 

20-01-2020  Fins el 20 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost especial sobre el carbó

 

30-01-2020  Fins el 30 de gener

 • Renda
 • IVA

 

31-01-2020  Fins el 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

15-02-2020  Fins els 15 de febrer

 • Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

 

20-02-2019  Fins al 20 de febrer

 • Renda i Societats
 • Número d’identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost especial sobre l’electricitat
 • Impostos mediambientals

 

02-03-2020  Fins el 02 de març

 • IVA
 • Impost sobre Societats
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits a el sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d’operacions amb tercers

 

20-03-2020 Fins el 20 de març  

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat

 

30-03-2020 Fins el 30 de març

 • IVA
 • Impostos mediambientals
 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió coletiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Impost sobre hidrocarburs
 • Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 

01-04-2020  Des de l’1 d’abril fins el 30 de juny

 • Renda i Patrimoni

 

20-04-2020  Fins el 20 d’abril

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost especial sobre el carbó

 

30-04-2020  Fins el 30 d’abril

 • IVA
  Número d’identificació fiscal
  Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístic

 

13-05-2020  Des de el 13 d emaig al 30 de juny

 • Renda

 

20-05-2020  Fins al 20 de maig

 • Renda i Societats
  IVA
  Impost sobre les primes d’assegurances
  Impostos especials de fabricació
  Impost Especial sobre l’Electricitat
  Impostos Mediambientals

 

01-06-2020  Fins l’1 de juny

 • IVA

 

01-06-2020  Fins l’1 de juny

 • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

 

22-06-2020 Fins el 22 de juny

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

 

25-06-2020  Fins el 25 de juny

 • Renda i Patrimoni

 

30-06-2020  Fins el 30 de juny

 • Renda i Patrimoni
 • IVA
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc de REF de les Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent.

 

20-07-2020  Fins el 20 de juliol

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost especial sobre el carbó

 

27-07-2020  Fins el 27 de juliol

 • Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents de l’Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol ).

 

30-07-2020  Fins el 30 de juliol

 • IVA

 

31-07-2020  Fins el 31 de juliol

 • Número d’identificació fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 

20-08-2020  Fins el 20 d’agost

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat

 

31-08-2020Fins el 31 d’agost  

 • IVA

 

21-09-2020  Fins el 21 de septembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

 

30-09-2020  Fins el 30 de septembre

 • IVA

 

20-10-2020  Fins el 20 d’octubre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

 

30-10-2020  Fins el 30 d’octubre

 • IVA

 

02-11-2020  Fins el 2 de novembre

 • Número d’identificació fiscal
 • Declaració informativa Trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • Declaració informativa d’Actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
 • Compte corrent tributari
 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

 

30-11-2020  Fins el 30 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Impostos Mediambientals

 

21-12-2020  FIns el 20 de desembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...