Calendari fiscal 2022

Estimats clients,

Us facilitem el calendari fiscal d’aquest any 2022 amb els diferents models i la seva plaça de domiciliació bancària i el seu venciment del termini de presentació. 

 

MODELS 100,151 I 714

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022: FINS AL 27 DE JUNY

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: FINS AL 30 DE JUNY

 

MODEL 102

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022: FINS AL 22 DE SETEMBRE (PER Als QUALS NO HAGIN DOMICILIAT EL PRIMER TERMINI)

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 5 DE NOVEMBRE

 

MODELS 111, 115, 117, 123, 124 I 126 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022: 1 AL 15 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 1 AL 20 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

 

MODELS 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 I 430 (OBLIGACIÓ MENSUAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022: 

1 AL 15 DE CADA MES PER A TOTS ELS MESOS, EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 16 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 16 DE MARÇ
 • JULIOL 1 AL 17 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 16 DE NOVEMBRE

EL MES DE JULIOL EL MODEL 430, FINS EL 15 DE SETEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

​​1 AL 20 DE CADA MES PER A TOTS ELS MESOS EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 21 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 21 DE MARÇ
 • JULIOL 1 AL 22 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 21 DE NOVEMBRE

EL MES DE JULIOL DEL MODEL 430, FINS AL 20 DE SETEMBRE

 

MODELS 130 I 131 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

​​1 AL 26 GENER I DE L’1 AL 15 D’ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 31 DE GENER I DE L’1 AL 20 D’ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

 

MODEL 136 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 20 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

 

MODELS 200, 206, 220 I 221

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 20 DE JULIOL (PERÍODES IMPOSITIUS QUE COINCIDEIXIN AMB L’ANY NATURAL)

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 25 DE JULIOL (PERÍODES IMPOSITIUS QUE COINCIDEIXIN AMB L’ANY NATURAL)

 

MODELS 202 I 222

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 D’ABRIL, OCTUBRE I DESEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 20 D’ABRIL, OCTUBRE I DESEMBRE

 

MODEL 210 (EXCEPTE GUANYS DERIVATS DE TRANSMISSIONS D’IMMOBLES)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE 

RENDES IMPUTADES D’IMMOBLES URBANS: 1 DE GENER AL 25 DE DESEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE 

RENDES IMPUTADES D’IMMOBLES URBANS: ANY NATURAL SEGÜENT A la MERITACIÓ. EN 2022 FINS AL 2 DE GENER DEL 2023.

 

MODEL 213

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 25 DE GENER

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 31 DE GENER

 

MODEL 303 I 353 (OBLIGACIÓ MENSUAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 25 DE CADA MES, PER A TOTS ELS MESOS EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 23 DE FEBRER
 • MARÇ 1 AL 27 ABRIL
 • JUNY 1 AL 27 JULIOL
 • SETEMBRE 1 AL 26 OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 30 DE CADA MES, PER A TOTS ELS MESOS EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 28 DE FEBRER
 • MARÇ 1 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
 • JUNY 1 JULIOL A l’1 D’AGOST
 • SETEMBRE 1 AL 31 D’OCTUBRE

 

MODEL 303 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 26 DE GENER I DE L’1 AL 15 D’ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 31 DE GENER I DE L’1 AL 20 D’ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

 

MODELS 410 I 411

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 27 DE JULIOL

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 DE JULIOL A l’1 D’AGOST

 

MODEL 490

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

 • 4T 21: 1 AL 26 DE GENER
 • 1T 22: 1 AL 27 D’ABRIL
 • 2T 22: 1 AL 27 JULIOL
 • 3T 22:1 AL 26 D’OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

 • 4T 21: 1 AL 31 GENER
 • 1T 22:1 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
 • 2T 22: 1 DE JULIOL A l’1 D’AGOST
 • 3T 22: 1 AL 31 D’OCTUBRE

 

MODEL 560

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

OBLIGACIÓ MENSUAL: 1 AL 15 DE CADA MES, EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 16 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 16 MARÇ
 • JULIOL 1 AL 17 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 16 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ TRIMESTRAL: 1 AL 15 DE GENER, ABRIL, OCTUBRE

OBLIGACIÓ ANUAL: 1 AL 15 D’ABRIL

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

OBLIGACIÓ MENSUAL: 1 AL 20 DE CADA MES EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 21 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 21 DE MARÇ
 • JULIOL 1 AL 22 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 21 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ TRIMESTRAL:1 AL 20 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

OBLIGACIÓ ANUAL: 1 AL 20 D’ABRIL

 

​​MODELS 561,562 I 563

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

OBLIGACIÓ MENSUAL: 1 AL 15 DEL TERCER MES SEGÜENT AL QUAL *FINALIZA EL MES, EXCEPTE:

 • NOVEMBRE 21 FINS AL 16 DE FEBRER
 • DESEMBRE 21 FINS AL 16 MARÇ
 • MAIG 22 FINS AL 17 D’AGOST
 • AGOST 22 FINS AL 16 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ TRIMESTRAL: 1 AL 15 DE SEGON MES SEGÜENT

AL QUAL *FINALIZA EL TRIMESTRE, EXCEPTE:

 • 4T 21 FINS A 16 DE FEBRER
 • 2T 22 FINS A 17 D’AGOST
 • 3T 22 FINS A 16 DE NOVEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

OBLIGACIÓ MENSUAL: 1 AL 20 DEL TERCER MES SEGÜENT AL QUAL *FINALIZA EL MES, EXCEPTE:

 • NOVEMBRE 21 FINS AL 21 DE FEBRER
 • DESEMBRE 21 FINS AL 21 DE MARÇ
 • MAIG 22 FINS AL 22 D’AGOST
 • AGOST 22 FINS AL 21 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ TRIMESTRAL: 1 AL 20 DEL SEGON MES SEGÜENT AL QUAL *FINALIZA EL TRIMESTRE, EXCEPTE:

 • 4T 21 FINS A 21 DE FEBRER
 • 2T 22 FINS A 22 D’AGOST
 • 3T 22 FINS A 21 DE NOVEMBRE

 

MODELS 566 I 581 (OBLIGACIÓ MENSUAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 DE CADA MES PER A TOTS ELS MESOS, EXCEPTE:

 • GENER 1 AL 16 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 16 DE MARÇ
 • JULIOL 1 AL 17 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 16 DE NOVEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

 • 1 AL 20 DE CADA MES PER A TOTS ELS MESOS, EXCEPTE:
 • GENER 1 AL 21 DE FEBRER
 • FEBRER 1 AL 21 DE MARÇ
 • JULIOL 1 AL 22 D’AGOST
 • OCTUBRE 1 AL 21 DE NOVEMBRE

 

MODEL 583 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

 • 1 AL 16 DE FEBRER
 • 1 AL 15 DE MAIG I SETEMBRE
 • 1 AL 16 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ ANUAL: 1 AL 25 DE NOVEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

 • 1 AL 21 DE FEBRER
 • ​​1 AL 20 DE MAIG I SETEMBRE
 • 1 AL 21 DE NOVEMBRE

OBLIGACIÓ ANUAL: 1 AL 30 DE NOVEMBRE

 

MODEL 587

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 DE GENER, MAIG I SETEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 20 DE GENER, MAIG I SETEMBRE

 

MODEL 588

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 25 DE NOVEMBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 30 DE NOVEMBRE

 

MODEL 589

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

PAGAMENT FRACCIONAT: 1 AL 15 D’OCTUBRE

AUTOLIQUIDACIÓ ANUAL: 1 AL 15 D’ABRIL

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

PAGAMENT FRACCIONAT ANUAL: 1 AL 20 D’OCTUBRE

AUTOLIQUIDACIÓ ANUAL: 1 AL 20 D’ABRIL

 

MODEL 595 (OBLIGACIÓ TRIMESTRAL)

TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 2022:

1 AL 15 DE GENER, ABRIL I OCTUBRE

VENCIMENT TERMINI PRESENTACIÓ 2022: 

1 AL 20 DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 24 de gener de 2022