Ultimes novetats

CONTROL DE TINENÇA DE CRIPTOMONEDES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Control de tinença de criptomonedes

Benvolguts clients,

Us traslladem informació sobre el control de tinença de criptomonedes, ja que l’any vinent Hisenda sol·licitarà una informació més exhaustiva a tots el contribuents.

Es tracta d’un nou document fiscal d’Hisenda titulat “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, que servirà per a declarar aquest patrimoni. Per mitjà del model 721, el Ministeri d’Hisenda obligarà als qui tinguin monedes a l’estranger a informar dels seus guanys i del saldo que posseeixen. 

Els contribuents amb criptomonedes haurien de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023 una declaració anual informativa que reflecteixi tant les operacions com els saldos. 

Per a realitzar el model 721 Hisenda demanarà diferent informació personal. Entre la qual es troba: 

  • Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, número de telèfon i adreça. 
  • Dades de la persona o entitat que proporciona serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers: Nom i cognoms, denominació completa i raó social. 
  • Informació relacionada amb el país en el qual es troba l’empresa o persona que guarda, té en la seva poder o transfereix les criptomonedes. Per a això, se sol·licitarà que en el document aparegui el codi del país de residència fiscal de la persona o entitat en qüestió. 
  • El Nombre de monedes que hi havia des del principi i les que quedin en el balanç final, a 31 de desembre. Caldrà deixar constància de les quals s’han rebut i les que s’han enviat. 
  • Sobre les operacions, també caldrà indicar el tipus de *criptomoneda manejada, el valor equivalent en euros i la xifra de les comissions generades. 

El model 721 està actualment en fase d’audiència pública, encara que s’espera que entri en vigor en 2023, data a partir de la qual s’hauran de declarar les criptomonedes que corresponguin a l’exercici 2022.

No obstant això, si bé Hisenda exigirà diversos requisits i declaracions exhaustives, farà una excepció per als quals tenen petites quantitats de criptomonedes en carteres digitals. Els qui per al 31 de desembre no tinguin un saldo de 50.000 euros en monedes virtuals, no hauran de declarar impostos. 

Altres dos models tributaris que van dirigits als proveïdors de serveis d’actius virtuals (PSAV): 

Es tracta dels Models 172 i 173, que emmarquen a empreses que resideixin a Espanya i siguin clau en el comerç i tinença de criptomonedes. 

El Model 172 exigeix la declaració de saldos en monedes virtuals. Es tracta dels saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals, a càrrec dels qui proporcionin serveis en nom de tercers per a salvaguardar claus privades. 

I el 173, estableix l’obligació d’informar totes les operacions que executi una empresa lligada a bitcoin, tant a Espanya com en l’exterior. L’adquisició, transferència, permuta i transmissió, així com cobraments i pagaments en aquests actius, són part del que cal declarar.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 6 de juliol de 2022

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...