Ultimes novetats

DEDUCCIÓ IRPF PER L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS (ENDOLLABLES)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Qui té dret a la deducció?

Es podrà aplicar la deducció per la compra d’un únic vehicle elèctric nou sempre que sigui destinat a ús particular.

Encara que en principi el vehicle ha de ser exclusivament elèctric, s’accepten els turismes amb distintiu ambiental de la DGT de tipus 0 (blau) aquests són:

 • Elèctrics de bateria
 • Elèctrics d’autonomia estesa
 • Híbrids endollables PHEV amb més de 40 km d’autonomia
 • Elèctrics de pila de combustible

NO es podrà beneficiar de la deducció aquells que:

 • Hagin adquirit el vehicle per a afectar-lo a l’activitat econòmica que
 • Si adquireix el vehicle a títol particular i després l’afecta a la seva activitat econòmica es perdrà les deduccions practicades.

Quin és el percentatge de deducció i en quin període s’aplica?

Existeixen dues alternatives i s’haurà d’optar per una d’elles:

 • Si s’adquireix el vehicle des del 30 de juny de 2023 fins a 31 de desembre de 2024 es podrà deduir el 15% del valor adquisició i matriculació.
 • Si es lliura quantitats, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, a compte de la factura compra del vehicle que suposin, almenys, el 25% del valor d’adquisició es podrà practicar la deducció pel 15% del valor d’adquisició:
  • Si realitza pagaments en 2023 (des del 30 de juny) que suposin almenys el 25% del preu d’adquisició del vehicle tindràs fins al 31 de desembre de 2025 per a realitzar el pagament de la quantitat restant i adquirir-lo.
  • Si es realitza pagaments en 2024 que suposin almenys el 25% del preu d’adquisició del vehicle tindràs 31 de desembre de 2026 per a realitzar el pagament de la quantitat restant i adquirit.
  • Si es realitza pagaments en 2023 (des del 30 de juny) i a més en 2024 per a aconseguir el 25% del preu d’adquisició tindràs fins al 31 de desembre de 2026 per a realitzar el pagament de la quantitat restant i adquirir-lo.

En aquest cas, si es pràctica la deducció en el període impositiu en el qual la quantitat a compte satisfet aconsegueixi el 25% del preu d’adquisició.

Quina és la base màxima de deducció?

la base de la deducció està constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, inclosos els gats i tributs inherents a l’adquisició, i no formessin part d’aquesta les quanties subvencionis o que vagin a ser-ho a través d’ajudes públiques.

La base de deducció no podrà excedir de 20.000 €.

Quins requisits han de complir els vehicles que s’adquireixen?

 • No podran estar subjectes a una activitat econòmica.
 • Hauran d’estar matriculats per primera vegada a Espanya abans de 31 de desembre de 2024 en el cas d’adquisició o abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en el qual es va produir el pagament de la quantitat a
 • El preu de venda del vehicle adquirit no podrà superar l’import màxim establert.

Hauran de pertànyer a unes determinades categories, figurar en la Base de Vehicles de l’IDEA i complir uns certs requisits:

Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricat per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places màxim.
Quadricicles de lliga L6e: Quadricicles lleugers la massa en buit dels quals sigui inferior o igual a 452 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima de les quals per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 6 kW.
Quadricicles pesats L7e: vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i a 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com *cuadriciclos lleugers.
Motocicletes L3e, L4e, L5e: vehicles amb dues rodes o tres rodes simètriques o asimètrics amb respecte a l’eix mig longitudinal del vehicle, de més de 50 cm³ o velocitat major a 50 km/h i el pes brut de la qual vehicular no excedeixi d’una tona.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...