ENTITAT ACREDITADA PER EMETRE CERTIFICATS DIGITALS

Des d’avui,  TRAMIT SANT CUGAT S.L.  és una empresa acreditada per ser actuar com OFICINA DE VERIFICACIO PRESENCIAL (OVP), (acreditada per la ANF Autoridad de Certificación y  Registro).

Per tant, podem oferir els serveis D´OBTENCIÓ, REVOCACIÓ I RENOVACIÓ (sense desplaçaments, ni cues):

  • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES FISIQUES (PARTICULARS I AUTONOMS)
  • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES JURIDIQUES
  • CERTIFICAT DIGITAL D´ENTITATS SEMSE PERSONALITAT JURIDICA (COMUNITATS DE BENS I DE PROPIETARIS, CLUBS ESPORTIUS I ASSOCIACIONS)

 

UNA NOVA MANERA RÀPIDA I MOLT EFICAÇ PER PODER OBTENIR EL TEU CERTIFICAT DIGITAL

 

A més, et permet saber entre altres dades: Punts del carnet de cotxe, gestionar multes i sancions, informe de vida laboral, liquidació de impostos, tràmits municipals, etc.

 

Sant Cugat a 28 de juliol 2020