Ultimes novetats

EXEMPCIÓ TREBALLS REALITZATS A L’ESTRANGER

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Exempció treballs realitzats a l’estranger Article 7p

Ets espanyol i treballaràs a l’estranger? Pot ser que a l’hora de fer la declaració de la renda no sàpigues exactament quines deduccions existeixen. Et comptem en què consisteix l’exempció 7p, quins requisits s’han de complir i en quins casos s’aplica.

On es regula l’exempció 7p?

La regulació relativa a l’exempció de treballs realitzats a l’estranger, es conté en l’article 7p de la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, que estableix que estan exemptes les rendes derivades de rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger.

Quins requisits s’han de complir perquè s’apliqui l’exempció 7p?

Perquè es pugui aplicar l’exempció 7p és necessari que es compleixin una sèrie de requisits com els següents:

1.El treballador ha de ser resident en territori espanyol i els desplaçaments han de ser esporàdics. Una persona física es considera que és resident a Espanya quan:

 • Roman més de 183 dies a l’any natural en territori espanyol.
 • Trobem a Espanya el nucli principal o base de les seves activitats o interessos econòmics de manera directa o indirecta.
 • Resideix habitualment a Espanya el cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat que depenguin de la persona física. En aquest cas s’admet prova en contra.

2. Els treballs s’han de dur a terme per a una empresa o entitat que no sigui resident a Espanya o en un establiment permanent radicat a l’estranger.

3. Que en el territori on es facin els treballs sigui aplicable un impost semblant a l’IRPF i no es tracti d’un paradís fiscal. Aquest requisit es considera compliment quan el país en el qual es treballa tingui signat amb Espanya un tractat per a evitar la doble imposició internacional que contingui una clàusula d’intercanvi d’informació.

El límit de l’exempció és de 60.100 euros a l’any.

L’aplicació de l’exempció és possible sol·licitar-la a través de diverses vies:

– A través del sistema de retencions de l’empresa;

– En la mateixa Declaració de Renda de l’individu;

– O mitjançant la presentació d’un escrit de sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’Agència Tributària.

 

Exposem petit llistat (no exhaustiu) de supòsits on l’exempció aplicaria:

 • Consultors que es desplacen en treballs de consultoria a clients finals del Grup a l’estranger (suport a empresa del Grup en treballs per a client).
 • Tècnics que es desplacen a l’estranger en treballs tècnics a favor de clients finals o empreses del grup.
 • Pilots d’avió i tripulació de cabina quan estan contractats per companyiesestrangeres o per establiments permanents a l’estranger d’aerolínies espanyoles.
 • Treballadors que treballen en la mar en favor d’empreses estrangeres.
 • Treballadors d’ONG que es desplacen en missions a l’estranger.
 • Directors regionals que es desplacen a empreses del Grup en treballs d’assistència i suport.
 • Treballadors que es desplacen en labors de formació a distribuïdors estrangers.
 • Comercials que es desplacen a l’estranger per a perfeccionar vendes en favor d’empreses del grup en l’estranger.

Exemple, suposem la següent situació d’un expatriat:

 • Treballador desplaçat un total de 65 dies durant l’exercici.
 • Retribucions totals anuals per import de 160.000€.

A efectes del càlcul, realitzaríem una simple regla de tres per a calcular la part del salari obtinguda a l’estranger, de tal manera que dividint 160.000 entre 365 determinarem la part de salari generat diàriament. De tal manera que si multipliquem aquest import pels 65 dies en què el treballador ha estat desplaçat, aconseguirem el total de salari obtingut a l’estranger. En el nostre exemple doncs: 160.000 / 365 * 65, la qual cosa ens generaria una exempció per import de 28.493€.

Restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 11 de març de 2022

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...