Ultimes novetats

IMPOST TEMPORAL PER A GRANS FORTUNES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Llei 38/2022 de 27 de desembre 2022

L’impost per a les grans fortunes grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 € i s’aplicarà a tot el territori espanyol.

Tindrà caràcter temporal de dos anys, finalitzant el 31 de desembre de 2024 i la seva naturalesa serà estatal per la qual cosa les comunitats autònomes no podran establir bonificacions ni reduccions ni els seran cedits els seus ingressos.

 

El nou impost per a les grans fortunes tindrà els següents tipus de gravament:

  • Entre 3 i 5.347.998,03 euros: 1,7%.
  • Entre 5.347.998,04 i 10.695.996,06 euros: 2,1%.
  • Més de 10.695.996,06 euros: 3,5%.

No obstant això, a l’impost per a les grans fortunes, es preveu, en el supòsit d’obligació personal, que la base imposable es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 700.000 euros. Per tant, l’impost s’exigirà per a titularitats patrimonials netes individuals superiors a 3,7 milions (o quatre comptant amb el valor de la residència). Tot i això, els no residents no tributen per obligació personal sinó per obligació real el que els deixa sense l’empara d’aquest mínim exempt.

 

Quins elements s’inclouen dins el gravament de l’impost de les grans fortunes?

D’una manera similar a com succeeix a l’Impost sobre Patrimoni, la base imposable de l’Impost per a les Grans Fortunes gravarà les possessions del contribuent, incloent-hi béns immobles, accions o participacions empresarials, assegurances de vida, béns i drets d’activitats econòmiques, rendes permanents o temporals, joies, pells de luxe, cotxes, embarcacions, aeronaus, antiguitats i obres d’art, drets d’ús o derivats de la propietat, entre d’altres elements.

Es quedaran fora l’habitatge habitual del contribuent fins a un màxim de 300.000 euros (600.000 euros si l’habitatge és comú a tots dos cònjuges). De la mateixa manera, l’empresa familiar, el negoci professional o les participacions a entitats, estaran exemptes de l’impost sempre que compleixin els requisits per aplicar l’exempció a l’impost sobre el patrimoni.

El patrimoni net del contribuent es determinarà per la diferència entre el valor dels béns i drets de què sigui titular el 31 de desembre i les càrregues i gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns o drets respectius, i els deutes o obligacions personals de les quals hagi de respondre el contribuent a aquesta data.

Quota íntegra de l’impost per a les Grans Fortunes

La quota íntegra de l’impost per a les grans fortunes juntament amb les quotes de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni no pot excedir el 60% de la suma de les bases imposables del primer.

De la quota resultant es pot deduir la quota de l’impost sobre el patrimoni de l’exercici satisfeta efectivament. Això implica que els residents a les comunitats autònomes que bonifiquen l’impost sobre el patrimoni al 100% hauran de pagar aquest impost en tot cas. En canvi, els residents a la resta de comunitats autònomes ho pagaran només quan la quota íntegra sigui superior al que han de pagar a l’Impost sobre el Patrimoni, abonant la diferència.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...