Ultimes novetats

INTRASTAT 2021: OBLIGACIÓ DE PRESENTACIÓ DEL MODEL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

INTRASTAT 2021

Inici obligació de presentació de les declaracions d’Intrastat a l’AEAT per al 2021

Els informem que totes aquelles empreses que hagin superat en 2020 el llindar estadístic de 400.000,00 euros anuals, en compres o vendes intracomunitàries, estaran obligades a la presentació de la declaració de Intrastat mensual davant la AEAT, tenint en consideració el següent:

 • La declaració d’expedició s’haurà de presentar quan s’hagin realitzat operacions com la sortida de mercaderies destinades a altres països de la UE i que superin els 400.000 euros l’any anterior. Així mateix, haurà de presentar-se declaració quan en el curs de l’any s’aconsegueixi aquest valor acumulat.
 • La declaració d’introducció s’haurà de presentar quan s’hagin realitzat operacions que suposin l’entrada de mercaderies procedent d’altres països de la UE i aquestes superin els 400.000 euros l’any anterior. Per tant, haurà de presentar-se declaració quan en el curs de l’any s’aconsegueixi aquest valor acumulat.
 • Els obligats a presentar declaració en un determinat flux que no realitzin operacions en un mes, haurà de presentar declaració sense operacions referides a aquest mes.

Aquelles empreses que hagi superat aquest llindar estadístic, hauran d’iniciar la presentació de les declaracions d’Intrastat abans del dia 12 de febrer, i d’igual manera mensualment (si és dissabte, diumenge o festiu es presentarà el primer dia hàbil següent).

* Els intercanvis de mercaderies amb Estats membres de l’U.E. que tinguin procedència o destí a les Illes Canàries o les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla no es declaren en Intrastat.

D’altre banda, i d’acord amb el que es disposa en la Resolució de INTRASTAT, les declaracions INTRASAT han de conservar-se durant els vint-i-quatre mesos següents al període de referència.

Finalment, detallem les dades necessàries per a poder realitzar el model Intrastat:

 • Descripció de les mercaderies.
 • Codi de la nomenclatura combinada aplicable. Són els coneguts popularment com a Codis INTRASTAT, la relació completa dels quals està disponible en la web www.oficinadeintrastat.com.
 • Estat membre de procedència (flux introducció) o destí (flux expedició).
 • Província de destinació (flux introducció) o origen (flux expedició).
 • Naturalesa de la transacció (compravenda, devolució, arrendament financer, etc.).
 • País d’origen: és el país on s’hagin produït íntegrament les mercaderies.
 • Massa Neta: s’ha d’expressar en quilograms, sense tenir en compte els envasos i embalatges de la mercaderia.
 • Unitats suplementàries: aquelles que reflecteixen quantitativament les mercaderies utilitzant una unitat de mesura diferent als quilograms expressats en la massa neta (per exemple, en cas d’automòbils, el nombre d’unitats introduïdes o expedides).
 • Import facturat: expressat en euros i sense incloure ni l’IVA ni els Impostos Especials que poguessin ser aplicable.

Des del nostre despatx podem ajudar a qualsevol empresa a la presentació d’aquest model.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 03 de febrer de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...