LES LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO

Les línies ICO son línies de finançament en les que el ICO actua a traves de les entitats de crèdit, finaçant l’activitat a curt, mig o llarg termini, per qualsevol tipus d’inversió i condicions competitives.

Aquestes línies, l’any 2021, es divideixen en dos apartat:

Nacionals

Es poden sol·licitar al banc per finançar les activitats empresarials o projectes d’inversió, les necessitats de liquiditat i despeses de l’activitat dins d’Espanya, així com les vendes a curt termini dintre del territori nacional.

 • ICO Empreses i emprenedors 2021

Va dirigit als autònoms, emprenedors i tot tipus d’empresa, tant espanyoles com estrangeres que duen a terme activitats empresarials o inversions, per cobrir necessitats de liquiditat o despeses dintre del territori nacional, així com també als particulars i comunitats de propietaris que desitgin rehabilitar el su habitatge o edifici.

L’import màxim per client es fins a 12,5 milions d’euros, en una o varies operacions. Amb un termini d’amortització de 1 a 20 anys amb la possibilitat de fins 3 anys de carència en funció dels terminis. El tipus d’interès pot ser fixe o variables, més el marge establert per la entitat de crèdit.

Podran cobrar una única comissió al inici de l’operació i en el cas d’amortització anticipada.

 • ICO Garantia SGR/SAECA 2021

Va dirigit els autònoms, emprenedors o tot tipus d’empreses i entitats públiques i privades que compten amb un aval d’una Societat de Garantia Reciproca (SGR) o una Societat Anónima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que desitgin dur a terme activitats empresarials o inversions, per cobrir necessitats de liquiditat o despeses de l’activitat a Espanya o fora del territori nacional.

L’import màxim per client es fins a 2 milions d’euros en una o varies operacions. Amb un termini d’amortització i carència de 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. El tipus d’interès pot ser fixe o variables, més el marge establert per la entitat de crèdit

 • ICO Crèdit comercial 2021

Va dirigit autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

L’import màxim per client es fins a 12,5 milions d’euros en una o varies operacions. Amb un tipus d’interès variable, l’entitat de crèdit pot corbar una única comissió a
l’inici de l’operació. El tipus d’interès es variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit.

 • ICO Red.es accelera

Va dirigit a beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions, associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics de recerca, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica, etc.

L’import màxim a finançar fins el 100% que figuri a la resolució d’ajudes de Red.es. Amb un termini d’amortització de 1 a 7 anys amb possibilitat fins a 2 anys de carència de principal en funció del termini. El tipus d’interès pot ser fixe o variables, més el marge establert per la entitat de crèdit.

L’entitat pot cobrar una única comissió al inici de l’operació, i en el cas, d’amortització anticipada.

Internacionals

 • ICO Internacional 2021

Està dividit en dos trams:

 1. Tram I Inversions i liquiditat: autònoms, emprenedors, tot tipus d’empreses amb domicili a Espanya, o al estranger que compten almenys amb un 30% del capital d’empreses espanyola, que desitgin dur a terme activitats empresarials o d’inversió, cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.
  L’import màxim per client es fins a 12,5 milions d’euros, en una o varies operacions. Amb un termini d’amortització de 1 a 20 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. El tipus d’interès pot ser fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.
  L’entitat pot cobrar una única comissió al inici de l’operació, i en el cas d’amortització anticipada.
 2. Tram II Exportadors mitja i llarg termini: empreses amb interès espanyol que desitgin exportar i necessiten sol·licitar Crèdit Subministrador, Comprador i Finançament complementari a empreses.
  L’import màxim per client es fins a 25 milions d’euros, en una o varies operacions. Amb un termini d’amortització de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. El tipus d’interès pot ser fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.
  L’entitat pot cobrar una única comissió al inici de l’operació, i en el cas d’amortització anticipada. També pot cobrar una comissió addicional d’estudi o apertura.
 • ICO Exportadors 2021

Va dirigit a autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant una bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat exportadora, o cobrir els costos de producció dels bens i serveis objecte de l’exportació.

L’import màxim es fins a 12,5 milions d’euros per client i any, en una o varies operacions. El tipus d’interès es variable, més el marge establert per la entitat de crèdit.

L’entitat pot cobrar una única comissió al inici de l’operació, i també en el cas d’amortització anticipada.

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 25 de març de 2021