MODEL D-6 – COMPTES I DIPÒSITS A L’ESTRANGER

El model D-6 és una declaració informativa sobre els comptes i dipòsits situats a l’estranger.

Qui ha de presentar-lo?

Qui tingui comptes i dipòsits a l’estranger a 31 de desembre.

Quan s’ha de presentar?

Pels comptes i dipòsits, el termini màxim és el 31 de gener

Per les transaccions, el termini màxim és 1 mes des de que s’executa l’operació.

Sancions

Si no es presenta, 25% de l’import no declarat amb un mínim de 3.000€.

Si es presenta fóra de termini, 300€ els primers 6 mesos i 600€ a partir d’aquests.

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 29 d’octubre de 2020