Ultimes novetats

MODEL 233

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MODEL 233

Les llars d’infants o centres infantils autoritzats, han de presentar una declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat. (Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.) L’any en el qual el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat a l’acompliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en que pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

 

Per tant, la Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centre d’educació infantil autoritzats -Model 233- l’han presentar EXCLUSIVAMENT, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors.

 

  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de l’altre progenitor.
  • Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si s’escau, NIF) de l’menor de 3 anys.

 

També s’inclouran els menors de 3 anys inscrits al centre que compleixin tres anys en l’exercici: en aquest cas la informació s’ampliarà als mesos posteriors a l’acompliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en que el menor pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

 

S’indicaran els mesos complets a la guarderia / centre d’educació infantil.

S’entenen inclosos els mesos contractats per complet tot i que part dels mateixos tinguin el caràcter de no lectius.

 

– Despeses anuals pagats a la llar d’infants / centre d’educació infantil.

Per a la determinació d’aquest import NO es tindran en compte (és a dir, no es restaran de el cost total) les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor de el menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a l’escola bressol / centre d’educació infantil (aquestes últimes s’emplenessin en el camp següent).

És a dir, en aquest camp s’ha de consignar l’import total de la llar d’infants, independentment que una part d’aquest import estigui subvencionat o sigui satisfet per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

 

– Import subvencionat: l’import subvencionat que s’aboni directament a la llar d’infants / centre d’educació infantil autoritzat.

El termini de presentació de el Model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...