Un any més us informem que el període per a la presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA DELS BÉNS A L’ESTRANGER COMPRÈN EL PERÍODE DE 1 GENER A 31 MARÇ DE 2020.

 

Recordem que estan obligats a presentar-lo aquelles persones que superin els 50.000 € en qualsevol dels apartats de: Comptes, Béns immobles, Valors i assegurances i rendes dipositades a l’estranger.

Igualment s’haurà de presentar el document, havent-ho presentat ja en anys anteriors, si l’any 2019 el valor dels comptes, o valors o els immobles que tingui a l’estranger, s’ha incrementat en més de 20.000 € respecte l’última declaració.

A més si ja no és titular d’algun d’aquests béns o immobles, però ha fet la declaració en anys anteriors, està obligat a que quedi constància d’aquesta alteració per extinció de propietat.

 

Si no s’ha presentat la Declaració:

  • En el cas d’estar obligat i es realitzi el Model 720 sense requeriment de l’administració, la sanció serà de 100 € per cada dada omesa amb un mínim de 1500 €. Com a conseqüència la Llei estableix l’obligació d’imputar aquests béns com a guany patrimonial a l’IRPF de l’últim any no prescrit, sempre que no es pugui demostrar que aquestes rendes procedeixin d’anys en que el contribuent no era resident fiscal a Espanya.
  • Si hi ha requeriment de l’administració, la sanció formal serà de 5000 € per cada dada omesa amb un mínim de 10.000 €. A més l’administració ha d’imputar com a guany patrimonial en la declaració d’IRPF de l’últim exercici no prescrit els béns i rendes, imposant una sanció de 150% sobre l’import que sortís a pagar a IRPF.

 

Cal tenir en compte que amb la implantació de l’intercanvi de dades sobre comptes bancaris, l’Agència Tributària pot tenir accés sense necessitat de requerir aquesta documentació als comptes bancaris que tenen els contribuents en altres països, aquest intercanvi opera de forma automàtica.