Ultimes novetats

NOTIFICACIONS I REQUERIMENTS AEAT: QUÈ ÉS, TIPUS I TERMINIS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NOTIFICACIONS I REQUERIMENTS AEAT

Les notificacions de la AEAT es realitzen a través de carta certificada o bé a través de la bústia de notificacions de la Seu Electrònica de la mateixa AEAT.

Les persones jurídiques tenen l’obligació de rebre les notificacions mitjançant recursos electrònics, per la qual cosa rebran les notificacions mitjançant la Seu Electrònica; mentre que les persones físiques rebran les notificacions mitjançant carta certificada en el domicili informat, encara que també poden fer la consulta a través de la Seu Electrònica.

Terminis

Les notificacions hauran de ser contestades en un termini de 10 dies, tal com quedarà especificat en aquesta; sense comptar dissabtes, diumenges o festius. Per això, és important tenir en compte la data de recepció de la notificació per a poder contestar dins de termini.

Les notificacions d’Hisenda han de ser contestades sempre, atès que la falta de contestació comporta una sanció i altres possibles efectes tributaris.

Tipus de Notificacions i Requeriments

  • Comunicació. No requereix de resposta ja que és simplement un document informatiu.
  • Requeriment. Hisenda ens requereix informació i/o documentació per a poder contrastar un fet. S’haurà de respondre SEMPRE; fins i tot encara que no disposis de la documentació, hauràs d’al·legar que no la tens.
  • Diligència d’embargament de crèdits. Això ocorre quan una tercera persona o empresa té un deute amb Hisenda. Si li deus a aquesta tercera persona, no hauràs de pagar-li res, directament hauràs d’informar la AEAT dels crèdits pendents.
  • Provisió de constrenyiment. En el cas que existeixi un deute tributari i no s’hagi ingressat en termini voluntari. Se li aplicarà un recàrrec i generarà uns interessos de demora.
  • Notificació d’inici d’inspecció. És la notificació més complicada de portar, simplement, pel fet del temps que hauràs d’invertir a preparar documentació. L’inspector anirà tramitant diligències mentre investiga els fets, que finalitzaran amb una acta d’inspecció. Podrà sol·licitar tot tipus de documentació per a comprovar que tot està en ordre.
  • Notificació expedienti sancionador. Es referirà a una sanció que la AEAT ens imposa per un expedient concret. Es poden presentar al·legacions dins del termini establert.
  • Procediment de comprovació limitada. Per a la comprovació de les nostres declaracions d’impostos el departament de Gestió Tributària pot comprovar-les enviant, per a això, diversos tipus de notificacions:
  • Notificació de requeriment. Es presentarà davant la AEAT la documentació que ens requereixin, #dins del termini i en la forma escaient (El termini sol ser de 10 dies hàbils).
  • Notificació de proposta de liquidació. La AEAT ens proposa una liquidació que considera correcta d’una declaració que hàgim presentat. En el cas de no estar d’acord, s’hauran de presentar al·legacions dins del termini que ens donin (el termini, en aquest cas, sol ser de 15 dies hàbils).
  • Notificació de resolució del procediment. Una vegada presentades les al·legacions, la AEAT ens notificarà la resolució i acord de liquidació. Es podrà recórrer, de nou, dins del termini establert (1 mes a comptar des del dia de la seva recepció).

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 14 de maig de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...