Ultimes novetats

NOU IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica és un tribut que té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic.

 

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

 

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. 

 

La quota a pagar depèn de les emissions de CO2  que consten a la fitxa tècnica de cada vehicle, per tant, com més emissions produeixi, major quota a pagar resulta.

 

A títol orientatiu, aquesta quota pot anar dels 6 als 60 € anuals per a la majoria de turismes. Quan l’import total a ingressar sigui inferior a 6 € no es genera obligació tributària (es té en compte la suma de l’import d’altres possibles vehicles del mateix titular).

 

A l’exercici 2020 els turismes i motocicletes tributen a partir de 120 g/km d’emissions de CO2 i les furgonetes tributen a partir de 160 g/km. Per a l’exercici 2021 el turismes passaran a tributar a partir de 95 g/km, i les furgonetes  a partir de 140 g/km.

 

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publica en el padró de l’impost que es pot consultar en aquesta seu electrònica.

 

Per poder realitzar la consulta del padró, s’ha d’accedir a la pàgina de l’Agència Tributària de Catalunya, i identificar-se amb la identificació digital per tal de consultar tots els vehicles del titular, o bé sense identificació digital, la qual cosa només permet una consulta limitada, en què es pot sol·licitar la informació de només un vehicle per cada consulta (matrícula i NIF del titular).

 

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de  les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d’octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

 

El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost és el vigent pels tributs propis de la Generalitat.

 

 

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 13 de setembre de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...