Nou sistema de cotització per autònoms

Quan entra en vigor?

A partir de l’1 de gener de 2023.

Quin és el sistema de càlcul de la quota RETA?

Es declararan en funció dels seus rendiments nets reals; serà la diferència entre ingressos i despeses i s´aplicarà un %. En general, hi ha excepcions, s’aplicarà el 3% a autònoms societaris i el 7% a autònoms independents.

Quins seran els trams i les quotes d’aplicació? 

Estaran desglossats en 15 trams, i les quotes seran entre 230 a 500 euros el 2023, incrementant els imports esmentats fins al 2025.

L’autònom podrà informar a la Seguretat Social fins a 6 cops l’any l’import dels ingressos reals. S´haurà d´informar abans del 1 març – 1 maig- 1 juliol – 1 setembre – 1 novembre – 1 gener, perquè tingui efectes el mateix mes.

REGULARITZACIÓ IMPORTS QUOTES 

La Seguretat Social regularitzarà si els rendiments anuals nets superen o no els trams elegits. 

Sobrecotització: si s’ha cotitzat per sobre dels ingressos nets reals declarats, la seguretat social regularitzarà i abonarà a l’autònom d’ofici l’excés. 

Infracotització: si s’ha cotitzat per sota dels ingressos nets reals declarats, la seguretat social regularitzarà, i li sol·licitaran que aboni la diferència no pagada en un termini de 2 mesos.

COM AFECTARÀ A LA JUBILACIÓ? 

L’autònom que l´interessi per proximitat a la Jubilació podrà mantenir una base de cotització superior a 1633€ el 2023, si realitza el canvi abans del 30-09-2022, per fer aquesta gestió s’hauran de posar en contacte amb nosaltres per fer-ho. 

AVANTATGES NOUS AUTÒNOMS 

Es manté una quota reduïda de 80 €/mes durant 12 mesos per als que comencin a ser autònoms, amb els requisits de 2 o 3 anys de no haver cotitzat al Règim d’autònom. En els casos d’autònoms que tinguin ingressos inferiors al SMI els 12 primers mesos, podran optar a fer una pròrroga de 12 mesos més. 

ALTRES SITUACIONS 

1- Si l’empresa té pèrdues com es calcularà la quota d’autònoms? 

Tot i que l’autònom tingui pèrdues, es calcularà el tram mínim, que és el tram de menys de 670€ 

2- Hi haurà quota mínima? 

No, en donar-se d’alta d’autònom podran triar el tram mínim, però segons que vagin modificant els ingressos nets reals al mes, s’haurà d’anar regularitzant cada 2 mesos, en cas contrari la seguretat social calcularà la diferència no liquidada de l’any. I s’haurà de pagar en un termini de dos mesos, en el moment que es rep la notificació. 

3- Les bases de cotització afectaran la prestació per baixes de malaltia? 

Sí, es calcularà a raó de la base de cotització dels dos mesos anteriors a la data de baixa. 

És a dir, si la data de la baixa és al setembre 20XX la base de cotització que es tindrà en compte serà la base de juliol 20XX. 

4-Com afectarà la prestació com a cura de fills? 

Es calcularà l´import de la prestació, segons la base de cotització dels últims 6 mesos anteriors a la data de baixa.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 27 de setembre de 2022