ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PODEN GAUDIR DE LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE COTITZACIONS SOCIALS DURANT LA COVID19

La moratòria en el pagament de cotitzacions socials prevista com a mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, és aplicable a les empreses i als treballadors per compte propi l’activitat econòmica, entre aquelles que no es troben suspeses amb ocasió de l’estat d’alarma del 14 de març, estigui inclosa en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

 • 119 (Altres conreus no perennes).
 • 129 (Altres conreus perennes).
 • 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
 • 2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics).
 • 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
 • 4332 (Instal·lació de fusteria).
 • 4711 (Comerç al per menor a establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac).
 • 4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
 • 4724 (Comerç al per menor de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
 • 7311 (Agències de publicitat).
 • 8623 (Activitats odontològiques).
 • 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa)

Sant Cugat a 29 d’abril 2020