Ultimes novetats

PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA DEL MENOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

És la prestació que substitueix i unifica en una única modalitat a les de la maternitat i paternitat.

Permet compensar econòmicament les despeses que es produeixen en les famílies pel naixement, adopció acolliment o guarda amb finalitats d’adopció d’un menor.

Quina durada té la prestació per naixement i cura del menor?

Des de l’1 de gener de 2021 s’ha igualat el permís per naixement del menor per a tots dos progenitors que ja gaudeixen de 16 setmanes de prestació. Aquest període es pot dividir de la següent manera:
• 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors al part.
• Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció.

A més, s’estableixen determinats suposats d’ampliació d’aquest termini:

• Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.
• Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.
• Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes.

Quina documentació és necessària per a poder sol·licitar la prestació per naixement i cura del menor?

La documentació necessària per a la gestió de la prestació és la següent:

– DNI o NIE dels progenitors.
– Per a treballadors per compte d’altri, certificat de l’empresa.
– Per a treballadors per compte propi, tres últims rebuts d’autònom.
– Tom del registre civil del beu.
– Llibre de família.

Quant temps tinc per a sol·licitar la prestació per naixement i cura del menor?

El temps estimat per a poder sol·licitar la prestació per naixement i cura del menor és un mes des de la data del part.

En què consisteix l’Assistència Sanitària?

És el tràmit de donar d’alta al beu com a beneficiari d’algun dels seus progenitors, perquè pugui accedir a l’Assistència Sanitària Espanyola. Aquest tràmiti és sol realitzar paral·lel a la sol·licitud de la prestació per naixement i cura del menor.

Quina documentació és necessària per a sol·licitar l’Assistència Sanitària?

La documentació per a sol·licitar l’Assistència Sanitària del beu és la següent:

– DNI o NIE
– Llibre de família

Què és i en què consisteix l’Ajuda de Mare Treballadora?

L’ajuda de Mare treballadora és una deducció en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Per cada fill menor de tres anys, nascut o adoptat en territori espanyol. A partir de l’1 de gener de 2023, han indicat que podrá percebre-la un dels dos progenitors, no necessàriament ha de ser la mare.

De quant és l’import de la deducció?

L’import de la deducció és de 1.200€.

Quan es cobra l’ajuda per mare treballadora?

Es pot cobrar anticipadament i prorratejada, mitjançant transferència mensual de 100€ fins al màxim de 1.200€ per cada fill. O també pot deduir-la en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i percebre l’import íntegre.

Quina documentació es necessita per a sol·licitar l’Ajuda de Mare treballadora?

La documentació necessària és la següent;
– DNI o NIE
– Llibre de família.

Per a més informació poden contactar-nos per email en administracio@tramitserveis.cat o al número de telèfon 93 820 53 73.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...