Pròrroga dels ERTO

Pròrroga automàtica de tots els ERTO de força major vigents.

Només gaudiran d’exoneracions aquelles empreses amb una activitat enquadrada en una de les 42 activitats IDCNAE o aquelles que depenguin directament o indirectament i majoritàriament, de les empreses incloses en aquest o formin part de la cadena de valor (quan la facturació del 2019 s’ha generat almenys en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en el llistat CNAE).

Nous ERTO:

Per impediment: s’adreça a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l’1 d’octubre de 2020.

  • Tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Per limitacions: es refereix a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles podran sol·licitar a l’autoritat laboral. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021.

  • En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021 en base als següents percentatges:

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat a 07 d’octubre 2020