Ultimes novetats

RECLAMACIÓ PER DOBLE COTITZACIÓ DE TREBALLADORS PER COMPTE ALIENA A MUTUALITATS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El tribunal suprem en la sentència 707/2023 de data 28 de febrer de 2023 determina que les aportacions/cotitzacions realitzades a la mutualitat laboral a partir de l’1 de gener de 1967 fins al 31 de desembre de 1978 tenen dret a reclamar la doble imposició.

Qui podran beneficiar-se d’aquesta sentència 707/2023?

Aquesta sentència beneficia a tots els jubilats que haguessin aportat a la mutualitat entre els anys 1967 i 1978 en poder aplicar una reducció del 25% a la part proporcional de la pensió generada entre aquests anys.

Afecta als sectors de la Banca, Comerç, Química, metal·lúrgica . Professors, elèctriques, policies, siderúrgia …

Quin benefici té la sentència 707/2023?

La sentència obliga l’Agència tributària a retornar les quantitats pagades de més a treballadors de mutualitats per a gaudir d’aquesta rebaixa fiscal amb l’objectiu d’impedir la doble imposició ja que els mutualistes estarien tributant dues vegades pel mateix, primer a través de les seves quotes a les mutualitats i, després, en la seva pensió de jubilació.

Així mateix els pensionistes tindran el dret al fet que se’ls retorni el tributat de més durant els períodes impositius que encara no han prescit, és a dir, els últims quatre anys (2019,2020,2021,2022)

Quina documentació s’haurà d’aportar per a beneficiar-se d’aquesta sentència?

Primer cal sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació de l’IRPF pels anys no prescrits i adjuntar-se la documentació que acrediti que el pensionista té dret a la deducció fiscal i, per tant, a la devolució dels pagaments a compte de l’IRPF. L’Agència Tributària tramitarà la reclamació i presentarà una proposta de resolució. En ella s’estipularà el percentatge a esmenar en la declaració, per al que és necessari aportar la següent documentació:

 • Fotocopia DNI
 • Imprès de rectificació de la autoliquidació del IRPF
 • Vida laboral completa
 • Certificat del import anual de la pensió rebuda
 • Model 100 del IRPF pels anys recorreguts
 • Certificat de la empresa on va treballar
 • Certificat de la titularitat bancaria
 • En la majoria dels casos també serà necessari sol·licitar un certificat de la TGSS en la qual figurin els períodes en els quals es van realitzar les aportacions a la mutualitat corresponent

Hereus d’us mutualistes

Els hereus dels mutualistes també tenen dret a la devolució pels exercicis que encara no hagin prescrit, presentant, a més de la documentació assenyalada, els següents documents:

 • Certificat de defunció
 • Testament
 • Certificat d’actes d’última voluntat.
 • Escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència, si s’ha atorgat.
 • Apoderament o representació de tots els hereus a favor d’un d’ells

 

Termini de devolució és similar al de les devolucions de la declaració de la Renda. (entre 3- 6 mesos)

Tramit Sant Cugat l’ajuda a sol·licitar la devolució, sol·liciti pressupost.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...