SERVEIS

Àrea Comptable i Fiscal

L’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Els principals camps de treballs es detallen a continuació:

 • [Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • [Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada)
 • [Comptabilitat de costos
 • [Controls pressupostos
 • [Anàlisis econòmiques i financeres
 • [Anàlisi de balanços
 • [Conciliacions bancàries
 • [Tràmits censals d’Hisenda
 • [Impost d’Activitats Econòmiques
 • [IRPF anual (Model 100/ Model 102)
 • [Retencions de lloguers (Model 115/ Model 180)
 • [Retencions y pagaments a sobre rendimients capital mobiliari (Model 123/ Model 193)
 • [Pagament a Compte activitats empresarials (Model 130)
 • [Declaració informativa donacions (Model 182)
 • [Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184
 • [mpost Societats (Model 200)
 • [Comptes anuals. Memòries i informes
 • [Pagament Compte Societats (Model 202)
 • [IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150)
 • [Declaració operacions vinculades (Model 232)
 • [Declaració informativa de despeses de guarderia (Model 233)
 • [Impost Sobre Valor Afegit (Model 303/ Model 309/ Model 390)
 • [Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347)
 • [Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349)
 • [Règim especial del comerç electrònic (Model 369)
 • [Patrimoni (Model 714)
 • [Declaració informativa relació de béns a l’extranger (Model 720)
 • [Taxes establiment turístic (Model 950)
 • [Models específics

El teu projecte és el nostre repte

Fes-nos la teva consulta trucant al 938 205 373 escrivint un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o omplint el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat