Ultimes novetats

REFORMA LABORAL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Reial decret llei 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball

Entrada en vigor: 31 de desembre de 2021, excepte els nous contractes temporals i els límits a la durada del contracte temporal que entraran el 31 de març de 2022.

Contractes formatius: per a l’obtenció de la pràctica professional i formació en alternança

El contracte per a la formació canvia la denominació a formació en alternança. Les modificacions rellevants són:

 • Canvi en la durada
 • Nova legislació: durada mínima del contracte 3 mesos i el màxim de 2 anys.
 • No es podran establir períodes de prova en aquests contractes.
 • La retribució no podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon any respecte al que estableix el conveni col·lectiu, però en cap cas no es podrà percebre un salari inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.
 • El temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65% (75% anteriorment) de la jornada durant el primer any i al 85% el segon.

Contractes en pràctiques, que ara s’anomenen contractes formatius per a l’obtenció de la pràctica professional:

 • Canvi en la durada
 • Nova legislació: durada mínima de 6 mesos i màxima un any.
 • Aquest contracte només es podrà fer quan no hagin passat més de tres anys des que va finalitzar els estudis.
 • Es pot establir un període de prova que en cap cas no podrà excedir un mes, llevat que el conveni col·lectiu estableixi una altra cosa.
 • El salari no podrà ser inferior al 60% ni al Salari Mínim professional en proporció al temps de treball efectiu.

Contractes temporals: eliminació del contracte d’obra i modificació de l’eventual i la interinitat

Se suprimeix el contracte temporal d’obra i servei determinat.

D’altra banda, es manté el contracte eventual i el d’interinitat.

El contracte eventual es podrà utilitzar en les circumstàncies següents:

 • Increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractant-se d’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i sempre que no sigui una necessitat indefinida que justifiqui un contracte fix discontinu. En aquest cas, el contracte no podrà superar els sis mesos, dotze si ho permet el conveni, amb una única pròrroga.
 • Cobrir vacances anuals de les persones treballadores.
 • Atenció de situacions ocasionals, previsibles i que tinguen una durada reduïda i delimitada. Aquest contracte només es podrà utilitzar durant 90 dies a l’any, però no de manera continuada.

El contracte d’interinitat canvia la seva denominació a substitució, es podrà utilitzar en les circumstàncies següents:

 1. Cobrir un lloc de treball d‟una persona treballadora que s‟absenta amb reserva del lloc de treball (Maternitat i Paternitat, Incapacitat temporal)
 2. Cobrir la reducció de jornada per tenir cura d’un fill o familiar o situació recollida al conveni col·lectiu.
 3. Cobertura temporal dun lloc de treball durant el procés de selecció o promoció durant un temps màxim de 3 mesos, o termini inferior si ho estableix el conveni.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 5 de gener de 2022

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...