Ultimes novetats

LA DECLARACIÓ DE LA RENDA PER L’ANY 2020: TERMINIS I NOVETATS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LA DECLARACIÓ DE LA RENDA PER L’ANY 2020

Els contribuents que vagin a presentar la declaració de la renda per internet poden fer-ho a partir del 7 d’abril, sent l’últim dia de termini el 30 de juny. Les presentacions telefòniques hauràn d’esperar al 6 de maig i les presencials al 2 de juny.

La data ja és propera, pel que resulta convenient anar repassant la documentació, revisar tot allò que pugui afectar a la tributació.

 

Aquestes son les principals novetats de la declaració de la renda 2021:

 

  • Augmenta el gravamen en la renda general

 

Fins al 2020 hi havia 5 trams que formaven l’escala de gravament que s’aplica a la base liquidable general. Al 2021 es posa en marxa un sisé tram. Això sí, aquesta novetat només afecta a les rendes superiors a 300.000€, a les que se’ls començarà a aplicar un tipus impositiu del 24,5%, exactament 2 punts per sobre del que tributaven l’any passat. Aquí s’inclouen els rendiments de treball, rendiments de l’activitat empresarial i professional, rendes de lloguer i premis i indemnitzacions no exemptes.

 

  • Puja el gravamen en la renda de l’estalvi 

 

Aquestes son les rendes que s’obtenen amb la venda de béns, a més d’aquelles que s’imputen al donant tot i que no rebi res. Els interessos de comptes i dipòsits també son rendes de l’estalvi.

Els trams en els que es tributen les rendes d’estalvi al 2021 son els següents:

  • Entre 0 € i 6.000 € de la base liquidable de l’estalvi: 19%
  • Entre 6.000,01 € i 50.000 €: 21%
  • Entre 50.000,01 € i 200.000 €: 23%
  • El que superi 200.000 €: 26%

La novetat d’aquest últim tram de 200.000 euros, que  abans no existia.

Reducció de les quantitats que es puguin aportar amb deducció a alguns plans de pensions

Una altre de les novetats importants aquest any és que es redueix la quantitat quees pot aportar a certs productes i que més tard es podia deduir.

Aquests son els límits en la declaració de la renda al 2021:

  • Les aportacions personals a un pla de pensions no poden superar els 2.000 euros, tot i que els plans d’empresa poden rebre fins a 8.000 euros.
  • L’aportació màxima deduible al pla del cònjugue és de 1.000 euros a l’any.
  • L’aportació en les assegurances privades de dependència és d’un màxim de 2.000 euros.

 

  • Haver estat en ERTE et pot obligar a presentar la declaració

Degut a la pandèmia de coronavirus, milers de treballadors espanyols han estat acollits a un ERTE en algun moment de l’exercici de 2020.

Fins ara, les declaracions amb rendiments del treball que sumaven una quantitat igual o inferior a 14.000 euros amb un únic pagador estaven exemptes de presentació. Al introduïr un nou pagador, l’Agència Tributària ha concedit que les declaracions amb dos pagadors quedaran exemptes si no es superen els 22.000 euros per rendiment del treball si, i només si, l’import rebut pel segon pagador no supera els 1.500 euros.

No està subjecte a l’Impost sobre la Renda l’ingrés mínim vital, no així d’altres percepcions o subvencions com les ajudes al lloguer, que hauran d’incloure’s en la declaració com rendiments assimilats als del treball, amb la particularitat de que s’imputaran a l’exercici en el que es perceben, no a l’exercici en el que es reconeixen per l’entitat pública concedent.

La prestació extraordinària que percebin els treballadors autònoms per cessament o disminució d’activitat no es tracta com un rendiment de l’activitat econòmica, per tant, no han d’incloure en el model 130 de pagaments a compte. Pel contrari, es considera un rendiment del treball assimilable a la prestació per desocupació i s’haurà d’incloure com a tal en la declaració d ela renda de l’exercici en el que es percebin.

 

 

Si necessita més informació o que li confeccionem la renda des de el nostre despatx, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 25 de febrer de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...