Guia pràctica nova prestació extraordinària per a treballadors i treballadores per compte propi

El Govern ha posat en marxa una nova prestació extraordinària per a treballadors i treballadores per compte propi amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis de la pandèmia del COVID-19. Aquesta guia actualitzada tracta de resoldre la major part dels dubtes sobre aquesta nova prestació:

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/