Ultimes novetats

Seguretat Social COVID19

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEGURETAT SOCIAL COVID19

Aquestes mesures afectaran les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del passat mes de març però varien segons quins casos i evolucionen en el temps. A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els propers mesos en cada supòsit.

 

 1. Autònoms amb dret a la prestació extraordinària

Els treballadors per compte propi afectats pel tancament forçós o per la pèrdua d’ingressos d’un 75% o superior tindran dret a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Aquesta prestació implica que no abonaran les cotitzacions socials mentre cobrin la prestació i que es comptabilitzarà com a període cotitzat.

 • Què passa amb les quotes de març? En el cas d’haver abonat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d’ofici la part proporcional corresponent (des de la declaració de l’estat d’alarma, del 14 a 31 de març). A més, per als que no han pogut afrontar aquesta quota a dia 31, no tindran recàrrecs pel retard en el pagament dels dies 1-13 de març, quan van tenir activitat normal. Quan ho paguin, se’ls considerarà regularitzats sense necessitat de pagar cap tipus de recàrrec.
 • Què passa amb la quota del mes d’abril? La TGSS no els cobrarà la quota corresponent mentre es prolongui l’estat d’alarma. La prestació cobrirà fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquesta declaració (de moment, el 26 d’abril, per tant, fins al 30 d’abril)
 • Què passa amb les quotes de maig i juny? Durant aquests mesos, podran ajornar les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5% (set vegades inferior a què normalment s’estableix). Per accedir a aquests ajornaments, han de ser autònoms afectats des de i per la situació provocada pel COVID-19, de manera que no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

 

 1. Autònoms que mantinguin la seva activitat

Els autònoms que hagin mantingut la seva activitat i no hagin accedit a la prestació extraordinària podran accedir a mesures de flexibilització per millorar la seva situació durant aquests mesos.

 • Què passa amb les quotes d’abril? Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes a un interès reduït del 0,5%. Per poder tramitar aquest ajornament, hauran de sol·licitar-lo abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril, per evitar la facturació de la quota.
 • Què passa amb les quotes de maig, juny i juliol? El Ministeri ha aprovat una moratòria (sense interessos) de sis mesos per a aquestes quotes (fins a novembre i desembre de 2020 i gener de 2021). Els seus requisits s’establiran per ordre ministerial. Per als qui no compleixin els requisits per a l’accés a aquesta moratòria, podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès de les quotes de maig i juny.

 

 

 1. Empreses que han presentat ERTEs per força major

Les mesures per a empreses que compleixin els requisits per presentar Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació també varien en funció del mes en què ens trobem. Aquestes quotes, al contrari que en el cas d’autònoms, s’abonen un mes després de la data de meritació.

 • Què passa amb les quotes de març? Les empreses que hagin vist aprovat el ERTO per força major derivat de la declaració de l’estat d’alarma estan exonerades de pagar la part proporcional de la cotitzacions del mes de març dels treballadors afectats per aquest ERTO (entre el 14 i el 31).
 • Quotes d’abril. L’exoneració de quotes es mantindrà mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d’aquest moment podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès.
 • Quotes de maig. Podran sol·licitar l’ajornament d’aquestes quotes amb un interès del 0,5%.

 

 1. Empreses que han mantingut la seva activitat

Les empreses que no hagin presentat ERTEs per força major gaudiran també de mesures de flexibilització:

 • Quotes a pagar a l’abril. Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes (corresponents a el mes de març) a un interès reduït del 0,5%. Per poder tramitar-lo, hauran de sol·licitar-lo abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril.
 • Quotes a pagar al maig, juny i juliol. Es poden acollir a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny (el període d’abonament és un mes) si compleixen els requisits. En cas contrari podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès per les quotes a pagar al maig i juny.

En tots els casos descrits amb anterioritat, tant per a autònoms com per a empreses, el termini per a sol·licitar la moratòria o l’ajornament de quotes serà de l’1 al 10 del mes d’abonament d’aquesta quota.

 

Sant Cugat a 07 d’abril 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...