Ultimes novetats

LES SOCIETATS CIVILS: QUÈ SÓN, COM ES CONSTITUEIXEN I NOUS CANVIS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LES SOCIETATS CIVILS: QUÈ SÓN, COM ES CONSTITUEIXEN I NOUS CANVIS

Què és una societat civil?

És un contracte privat de col·laboració entre dues o més persones que desitgen realitzar conjuntament una activitat amb ànim de lucre.

Les persones que constitueixin la societat civil hauran d’aportar treball, en aquest cas seran socis industrials, o béns o diners propis, que seran socis capitalistes.

Com es constitueixen?

Es dona per constituïda una societat civil en el moment de signar un contracte privat entre dues parts, o un contracte de constitució. A partir d’aquest moment els tràmits de constitució son similars a les altres formes jurídiques, que es resumeix a continuació:

 • Alta Hisenda, obtenció de NIF i alta en IAE, model 036
 • Impost de transmissions i actes jurídics documentats, el 1% del valor dels béns aportats en cas de que existeixin.
 • Alta en la Seguretat Social, alta en el règim especial de treballadors autònoms i sol·licitar el numero patronal en cas de contractar treballadors.
 • Alta en l’ajuntament, obtenció de la llicencia d’obertura, si escau.

 

Avantatges i inconvenients

 1. Avantatges

 • No és necessària l’escriptura pública davant de notari, ni la inscripció al registre mercantil, ni aportació d’un capital mínim.
 • Gestió comptable i fiscal més senzilla, nomes serà necessari portar un llibre registre de factures emeses, rebudes i béns d’inversió.
 • No està obligada a fer públics els seus comptes.
 • Els socis tributaran individualment en funció de la participació en beneficis i pèrdues que té la societat

 

       2. Inconvenients

 • Responsabilitat il·limitada dels socis davant de deutes amb tercers
 • La imatge és menys formal davant de tercers i no és tan bona com altres societats.
 • Es consideren menys sòlides i no gaudeixen de tants beneficis financers.

 

Canvis introduïts al 2016

A partir de l’1 de gener del 2016, les societats civils han de tributar per impost de societats.  Fins aleshores, els seus membres tributàven per IRPF en atribució de rendes, cada soci s’imputava a la seva declaració de la renda i a les declaracions trimestrals un percentatge dels ingressos i les despeses de l’activitat econòmica de la societat civil.

Aquest canvi fiscal va suposar que els socis es plantegessin si volien tributar per impost de societat, i en cas contrari durant el primer semestre del 2016 s’havia d’arribar a l’acord de dissolució amb liquidació de la societat civil.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 5 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...