Ultimes novetats

SUBSIDI D’ATUR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SUBSIDI D’ATUR

Termini i documents necessaris per la tramitació de la sol·licitud:

S’ha de sol·licitar en els QUINZE DIES HABILS següents a la data que es produeixi el cessament voluntari en el lloc de treball o al dia que finalitzi el període de vacances pendents de gaudir, o a la finalització del mes d’inscripció com a demandant d’ocupació o transcorregut un mes des de l’esgotament de la prestació contributiva (data en que finalitza la prestació concebuda, que sempre serà anterior a la data de l’últim cobrament de la prestació), presentant la següent documentació:

 

PER A LA SEVA IDENTIFICACIÓ

 • Espanyols o espanyoles: Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers o estrangeres residents a Espanya:
 • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en el que consti el NIE juntament amb el document d’identificació en el seu país d’origen, i en el seu defecte, el passaport.
 • No nacionals de la Unió Europea: Targeta de identitat d’estranger/a (TIE) juntament amb el passaport.

 

PER A LA TRAMITACIO DE LA SOLICITUD (no necessitaria aportar copies)

Qualsevol document bancari on figuri el numero de compte del que sigui titular i on desitgi percebre la prestació. A més, en funció del tipus de subsidi, haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Subsidi per esgotament d’una prestació contributiva

 • Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, legalitzat i traduït.
 • En cas de tenir fills o filles en acollida, resolució judicial o administrativa amb data d’efectes d’acolliment.
 • Si els fills o filles amb discapacitat son majors de 26 anys, certificat del grau de discapacitat expedit per la IMSERSO o l’òrgan de la comunitat autònoma corresponent, o targeta acreditativa del grau de discapacitat.
 • Sentencia i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci

 

 1. Subsidi per pèrdua d’ocupació

 • Tots els anterior citats, en el seu cas
 • Certificat d’empresa, si no ha sigut enviar per l’empresa el servei públic d’ocupació estatal (SEPE)

 

 1. Subsidi per revisió d’invalidesa

 • Fotocopia de la resolució de l’expedient de revisió per milloria.

 

 1. Subsidi per persones treballadores emigrant retornades

 • Certificació emesa per la delegació o subdelegació de govern, en el que faci consta la data del retorn i el temps treballat al país d’emigració.

 

 1. Subsidi per persones alliberades de presó

 • Certificat de la direcció del centre penitenciari amb data d’ingressos i excarceració, i la causa d’aquesta.

 

 1. Subsidi per majors de 52 anys

 • Per mantenir el subsidi per majors de 52 anys, anualment haurà de presentar una declaració de les rentes.

 

Rendes que es tenen presents

Amb independència del seu estat civil i regim econòmic matrimonial, ha de comunicar totes les rendes de qualsevol origen i naturalesa obtingudes per vostè en el mes anterior a la sol·licitud i a la data en que es compleix el termini d’espera d’un mes o té lloc la situació legal d’atur.

En cas dels subsidis 1 i 2 indicats en l’anvers, si escau, també ha de comunicar els membres de la unitat familiar – cònjuge i fills menors de 26 anys o majors amb discapacitat o menors en acollida- i les seves rendes en les dades indicades en el paràgraf anterior. Si te fills que no treballin menors de 26 anys o majors amb discapacitat, haurà d’acreditar les rendes de tots dos progenitors o, si escau, la pensió d’aliments a favor seu.

 

Es consideren rendes:

TREBALL/PENSIONS

  • El total de rendes brutes del treball per compte aliena, beques i altres ajudes similars.
  • L’import de la indemnització per la finalització del contracte de treball que superi la indemnització legal.
  • Els ingressos bruts de tot tipus de pensions i prestacions, excepte la prestació de la seguretat social per fill/filla a càrrec i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fill/filla menor de 3 anys.

CAPITAL MOBILIARI I INMOBILIARI

  • Els rendiments bruts dels comptes bancaris i inversions financeres
  • Els rendiments bruts del bens immobles arrendats, las imputacions de rendes de bens immobiliaris no arrendats i diferents a l’habitatge habitual.

ACTIVITATS PROFESSIONALS/AGRÀRIES

  • El rendiment net (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d’activitats per compte propi.
  • L’import net de les subvencions de l’activitat agrària.

ALTRES RENDES

  • Les plusvàlues o guanys patrimonials derivats de la venda de bens mobles i immobles excepte el de l’habitatge habitual.
  • Premis de loteria o similars
  • El rendiment presumpte del patrimoni, fons d’inversió o plans de jubilació, aplicant el seu valor, tipus d’interès legal vigent.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Ultimes novetats

  Posts relacionats

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  El Consell de ministres ha aprovat el 14 de febrer de 2023 la pujada del Salari Mínim Interprofessional en un 8%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. Vol dir que tots els treballadors que cobrin per sota aquest salari a jornada completa, se li haurà...

  CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

  CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

  Capitalitzar l'atur és una forma de suport a persones desocupades interessades a iniciar el seu propi negoci com a autònom o soci d'una S. L i ajudar-les així a fer front a la inversió necessària per a crear un negoci. Ja que aquesta opció els permet cobrar en un sol...