TAULES DE COEFICIENTS D’AMORTITZACIÓ PER LA COMPTABILITAT

Els coeficients d’amortització són les quotes a aplicar sobre el cost d’adquisició de cada bé de l’immovilitzat o de cada despesa amortitzable per tal de calcular el cost d’amortització de l’exercici. Com s’observa en la taula següent, l’amortització s’expressa en tant per cent anual, i mostra la depreciació de l’actiu per diferents causes, tals com l’obsolescència, el pas del temps, etc. A continuació mostrem el detall d’aquestes taules:

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 09 de novembre de 2020