Ultimes novetats

TRIBUTACIÓ VENDA D’UN PIS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tributació venda d’un pis

Venda d’una casa o un pis: Què he de pagar?

Els diners que reps per la venda d’un pis, no són tot benefici. Per això, i per evitar tenir sorpreses desagradables, és millor que abans de tocar-los, calculis la part que correspon als impostos i l’apartis per quan arribi el moment de fer front als tributs.

Tenir un immoble en propietat implica complir amb una sèrie d’impostos. Uns són municipals i d’altres estatals, i cadascun d’ells té un termini determinat per ser satisfet. Per tant, els detallem pel vostre coneixement:

 • L’IBI (Impost sobre Béns Immobles): Tribut municipal que es paga anualment i que, en cas de la venda del pis, normalment l’any de venda ho ha d’abonar el venedor, si no es pacta o s’estableix el contrari entre ambdues parts.
 • L’IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana): Plusvàlua municipal que apliquen els ajuntaments a la venda d’un immoble en funció de factors com, el valor cadastral, les reformes que s’hagin fet en l’immoble i el nombre d’anys que s’hagi tingut l’immoble com a propietat.
 • L’IRPF (Impost sobre la renda de Persones Físiques): És un impost estatal, que correspon a Hisenda per la venda d’un pis i es calcula en funció dels guanys patrimonials.

 

Com es calcula l’IRPF que grava la venda d’un pis?

Es considera guany patrimonial el benefici econòmic que s’obté per la venda. Si el preu de venda es major que el preu que es va pagar al comprar l’immoble, Hisenda entén que hi ha guany i, per tant, es grava l’IRPF en la declaració anual de la Renda.

Tanmateix, el càlcul del benefici, va més enllà de preu de venda menys preu de compra:

 1. El primer que has de saber és, quin va ser el valor d’adquisició, per quin import es va comprar, i quin import s’ha invertit tant en tributs com en reformes o millores de l’immoble. Tots aquests imports fan que el valor de l’immoble augmenti. (però hi ha d’haver justificants de tot)
 2. Un cop que s’hagin fet aquests càlculs, al possible guany has de descomptar-li els tributs i despeses que es produeixin en la venda (com la cancel·lació de la hipoteca, els honoraris de la immobiliària, o la plusvàlua municipal, etc.).

Finalment, si existeix guany patrimonial, s’aplica l’IRPF que hauràs de pagar a Hisenda per la venda de l’immoble, el percentatge varia en funció del benefici:

 • Sobre els primers 6.000 euros s’aplica un IRPF del 19%.
 • Si el benefici està entre 6.000 i 50.000 euros, l’impost augmenta al 21%.
 • Entre 50.000 i 200.000 euros, l’operació suposa un 23% d’IRPF.
 • Quan els guanys superin els 200.000 euros, el percentatge d’impost a pagar ascendeix al 26%.L’IRPF es calcula anualment en la campanya de la Renda i en funció dels beneficis de qualsevol mena que s’hagi obtingut durant l’any anterior.

Tanmateix, no totes les vendes d’immobles comporten retenció d’IRPF, perquè n’hi ha que estan exemptes depenent de les seves circumstàncies i de si l’immoble en qüestió era el seu habitatge habitual o un segon habitatge.

 1. Si el venedor és major de 65 anys o és una persona dependent, estarà lliure de l’impost per la venda del seu habitatge habitual.
 2. Si l’habitatge venut, és l’habitual i tots els diners s’inverteixen en un altre habitatge habitual. És a dir, si vens el teu habitatge habitual i inverteixes el total a comprar el nou habitatge habitual.
 3. En el cas de dació de pagament quan l’operació de venda és per satisfer un deute hipotecari. En aquest cas, s’entén que no estàs venent el teu habitatge per obtenir un benefici econòmic, sinó per tancar un deute. Per tant, com que no hi ha rendiment, no s’aplicarien retencions.

Restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 11 de març de 2022

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...