Ultimes novetats

DIFERÈNCIES ENTRE USDEFRUIT I NUA PROPIETAT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DIFERÈNCIES ENTRE USDEFRUIT I NUA PROPIETAT

El ple domini és la suma de la nua propietat i l’usdefruit.

Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini, però aquest es divideix entre la nua propietat i l’usdefruit.

L’usdefruit és el dret d’utilitzar i gaudir d’un bé o dret, mentre que la nua propietat es coneix com la titularitat sobre un bé o cosa, però que no compta amb el dret a gaudir-lo.

En aquest sentit, un usufructuari, fa servir els fruits, les rendes, els beneficis o els interessos que pugui produir el bé en qüestió, sobre la qual es constitueix l’usdefruit.

Per contra, el nu propietari pot considerar-se com l’amo o titular del bé o dret en qüestió però compta amb facultats molt reduïdes mentre hi usdefruit de la cosa o del bé. Només quan s’extingeixi aquest procés podrà fer ús i gaudir de la seva propietat, fent el que es coneix com la consolidació del domini.

Un exemple seria el d’un habitatge: l’usufructuari té dret a viure en ell, o també pot llogar-lo i obtenir les rendes mensuals d’aquest lloguer; el nuu propietari té la titularitat d’aquest habitatge, però no pot viure-hi, ni llogar-lo, ni vendre’l.

 

Valoració dels drets d’usdefruit  (Articles 49 i 51 Reglament del  ISD  i articles 10 text refós de la Llei del ITPAJD)

  • Usdefruit temporal:Es reputarà proporcional al valor total dels béns sobre que recaiga, a raó d’un 2 per 100 per cada període d’un any, sense excedir del 70 per 100.No es computaran les fraccions de temps inferiors a l’any, si bé l’usdefruit per temps inferior a un any es computarà el 2 per 100 del valor dels béns.

 

  • Usdefruit vitalici:S’estimarà que el valor és igual el 70 per 100 del valor total dels béns quan l’usufructuari compte menys de vint anys, minorant-se el percentatge en la proporció d’un 1 per 100 per cada any més, amb el límit mínim del 10 per 100.(Regla pràctica per al càlcul de l’usdefruit:restar al número 89 l’edat usufructuari.El resultat d’esta operació ens dona el percentatge del valor de l’usdefruit:[(89 – edat de l’usufructuari) / 100])

 

Si necesita més información, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...