Àrea Assegurances

L’àrea d’assegurances ofereix un assessorament integral, tant a empreses com a particulars, a càrrec d’un corredor col·legiat que ofereix assessorament i tracte directe, personalitzat i professional, seleccionant en cada cas les companyies asseguradores que millor s’adaptin a les seves necessitats.

Activitats de la Corredoria:

 • Assessorament especialitzat en tot tipus de pòlisses i tasques relacionades
 • Plans de pensions
 • Comerços i empreses
 • Automòbils
 • Transports
 • Edificis
 • Malaltia
 • Responsabilitat civil
 • Llar
 • Accidents i vida
 • Jubilació
 • Embarcacions
 • Inversions
 • Decessos
 • Manteniment, control i actualització de pòlisses
 • Tramitació de sinistres
 • Assessorament i inversió en fons de pensions
 • Exteriorització dels compromisos per pensions