L’àrea jurídica ofereix un ventall interminable de serveis, tan diversos i complexos com hom vulgui imaginar, que engloben tots els àmbits jurídics.
Així tenim:

Civil:

 • Confecció de tot tipus de contractes
 • Intervenció en assumptes referits a Arrendaments Urbans
 • Dret matrimonial
 • Separacions, divorcis,…
 • Successions
 • Declaració d’hereus
 • Acceptació d’herències
 • Planificació d’herències
 • Dret immobiliari
 • Responsabilitat civil
 • Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats
 • Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils fins a la seva resolució final

Mercantil:

 • Operacions societàries
 • Constitució, liquidació i gestió de societats
 • Suspensió de pagaments i fallides
 • Drets de Propietat industrial (marques, patents,…)
 • Drets de Propietat intel·lectual
 • Competència deslleial
 • Confecció de tot tipus de contractació mercantil

Laboral:

 • Assessorem en tot tipus de relacions laborals
 • Intervenint en matèria de contractació
 • Modificació de condicions de treball
 • Extincions contractuals de caràcter individual i col·lectiu
 • Procediments sancionadors

Penal:

 • Assistència lletrada en diligències penals

Fiscal:

 • Assessorament i planificació

Administratiu:

 • Assessorament en Dret Urbanístic
 • Impugnació de sancions administratives
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració

Tramit Sant Cugat, S.L.

CIF: B67138685

C. Martorell, 8, 08172 Sant Cugat del Vallès

De dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 19 h,
divendres de 9 h a 15 h.

938 205 373

administracio@tramitserveis.cat


  El teu projecte és el nostre repte

  CONTACTA’NS