LATEST NEWS

DELAYED RETIREMENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Delayed retirement and what benefits it has

Què és la jubilació demorada?

Delayed retirement is the alternative available to workers (either self-employed or employed) who want to extend their working life beyond the ordinary retirement age, in exchange for receiving an economic supplement that will improve the future retirement pension they receive.

Què és la jubilació demorada?

Quins avantatges ofereix als treballadors la jubilació demorada més enllà de l’edat ordinària?

Un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat després de complir l’edat ordinària, la qual cosa suposarà un augment de la quantia de la pensió.

Rebre un pagament únic per cada any que retardi l’edat de jubilació. La quantia d’aquest pagament únic vindrà determinada pel nombre d’ anys que tinguis cotitzats en el moment de complir l’edat de la jubilació ordinària (no després) i de l’import de la pensió que et correspondria si t’haguéssim jubilat en aquell moment. Aquesta quantia a tant alçat pot estar aproximadament entre els 5.000€ per any com a mínim i els 12.000€ per any com a màxim. I el cobraries en el moment de jubilar-te. Per tant, l’import d’ aquest pagament únic serà més gran com més anys tinguis cotitzats a la Seguretat Social i com més altes siguin les teves bases.

Una combinació de totes dues.

Des de l’1 de gener de 2022, la persona que retarda voluntàriament el moment de la jubilació

percebrà un complement econòmic en la pensió quan decideixi jubilar-se.

Com es perceben?

En l’opció 1 :

Percentatge adicional del 4% per cada any complet, es rebrà quan l’ individu es jubili, aplicant

l’increment percentual corresponent a la pensió que rebi cada mes durant la resta de la seva vida.

Un exemple: Joan, que als 66 anys ha assolit l’edat ordinària de jubilació a causa dels anys cotitzats i decideix treballar fins als 69 mitjançant el mecanisme de la jubilació demorada, és a dir, tres anys addicionals en total. Si la seva pensió inicial en cas de jubilar-se als 66 anys hagués estat de 1.500 euros al mes (100% de la seva base reguladora), aquesta persona percebria una pensió inicial de 1.680 euros al mes per allargar 3 anys la seva activitat. Aquests 180 euros més en la seva pensió inicial corresponen a l’increment del 12% calculat sobre la seva base reguladora (4% per any que ha demorat la seva jubilació).

Haver cotitzat, com a mínim, 15 anys a la Seguretat Social.

No haver complert els 70 anys d’edat.

Tenir complerta l’ edat mínima de jubilació ordinària per a l’ any en curs.

En la opció 2:

Rebre el pagament únic per cada any que retardis l’ edat de jubilació, es pot rebre en el moment que s’ accedeix a la jubilació. La quantia d’ aquest xec varia en funció dels anys de cotització acreditats en la data en què es va complir l’ edat de jubilació ordinària:

Exemple: A Maria li correspon una pensió de jubilació de 1.200€ al mes (16.800€ a l’any), havent cotitzat al llarg de la seva vida menys de 44,5 anys. Si decideix retardar 3 anys la seva jubilació, quan es jubili, la seguretat Social li abonarà 20.100€ (6.700€ per cada any que ha seguit treballant) en pagament únic, per premiar la jubilació demorada.

En la opció 3: Es possible disminuir l’abonament a tant alçat i el percentatge que se sumarà a la futura base reguladora amb l’ objectiu de gaudir d’ ambdós beneficis alhora.

Són dos i s’han de complir en el moment de la sol·licitud:

Quins requisits haig de complir per accedir a la jubilació demorada?

Hi ha algun tipus de limitació?

Aquest tipus de jubilació és incompatible amb altres modalitats com l’ activa, la flexible o, lògicament, l’ anticipada.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 13 d’octubre de 2022

LATEST NEWS

Related posts