Allianz, la marca asseguradora més valuosa del món, segons Interbrand

 

 

Allianz ha ascendit des del lloc 49 de l’any passat al 43 de 2019, convertint-se així en la marca asseguradora més valuosa del món, segons l’informe ‘Best Global Brands 2019′, publicat per Interbrand.

 

Interbrand assenyala entre els factors de fortalesa més destacats d’Allianz la transparència i el compromís amb la marca, en l’àmbit intern, i la presència, en el context extern.

 

El rànquing que, anualment, elabora Interbrand es basa en tres components: l’acompliment financer dels productes i serveis de marca; el paper que exerceix la marca per influir en l’elecció del client i la força que la marca té per imposar un preu premium o assegurar guanys a l’empresa.