Ultimes novetats

EL MODEL 347: QUÈ ÉS I QUI L’HA DE PRESENTAR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EL MODEL 347

Què és el Model 347?

Es tracta de la declaració anual d’operacions amb terceres persones. És un model purament informatiu, no suposa el pagament o devolució de cap import.

Es presentarà sempre que s’hagin superat les operacions amb tercers d’una quantia de 3.005,06€ durant l’exercici anterior. És a dir, s’informa d’aquells comptes de clients, proveïdors o d’altres creditors a qui s’hagi comprat/venut béns o serveis per valor superior a la quantitat indicada, en la seva totalitat.

Qui està obligat a presentar el Model?

Tota persona física o jurídica que desenvolupi activitats empresarials o professionals, sempre que hagin realitzat operacions que, en el seu conjunt, respecte a una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06€ durant l’any natural de la declaració, a excepció de:

 • Els autònoms que hagin emès factures amb retenció o els seus clients/proveïdors amb els que hagin superat l’import mínim siguin intracomunitaris no l’hauran de presentar, ja que les activitats nombrades tenen els seus propis models (190 i 349, respectivament).
 • Activitats realitzades en territori espanyol per tercers sense tenir a Espanya una seu d’activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español.
 • Las personas físicas y entidades en atribución de rentas que en el IRPF tributen por el método de estimación objetivaen alguno de los siguientes regímenes especiales del IVA: simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia (salvo operaciones excluides dels règims anteriors).
 • Aquells que hagin d’informar de les operacions incloses als llibres registre d’IVA, i els inscrits al Registre Devolució mensual de l’IVA (Model 340), excepte les següents operacions:
 • Subvencions, auxilis o ajuts de les Administracions Públiques.
 • Lloguers dels locals de negoci.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar les operacions d’assegurança.
 • Els serveis de transport de les agències de viatge. Aquestes indicaran les prestacions de serveis en les que siguin mediadores.
 • Cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals o drets de la propietat intel·lectual, industrial, d’autor o altres per compte dels seus socis, associats, col·legiats…
 • Imports superiors a 6.000€ rebuts en efectiu.
 • Quantitats en contraprestació per transmissió d’inmobles, referents a entreges subjectes a IVA.

 

Quan es presenta el Model 347?

S’ha de presentar el mes de febrer de cada any, declarant les operacions que corresponen a l’any natural anterior. El termini és sempre el primer dia hàbil posterior a la data límit.

Quines sancions comporta la no presentació del Model?

No presentar el Model 347 implica una multa pecuniària fixa de 20€ per cada dada o conjunt de dades referents a una mateixa persona o entitat que s’hagués hagut d’incloure a la presentació, amb un mínim de 300€ i un màxim de 20.000€.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 20 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...